Változott a hulladékról szóló törvény

szemét

A hatékony és környezettudatos hulladékgazdálkodás alapjait teremti meg a lerakási járulék.

Elfogadta a kormány a hulladékról szóló törvény újabb végrehajtási rendeleteit. A szabályozás egyrészt a jogharmonizációt, a törvénnyel való egységet segíti, másrészt megszabja a hulladéklerakási járulék fizetésének kereteit. A díjból befolyó összeget a hulladékgazdálkodás fejlesztésére fordítja a Vidékfejlesztési Minisztérium. A jelenlegi számítások szerint, várhatóan 13-15 milliárd forintra a többségében önkormányzati tulajdonban lévő, közszolgáltatást végző cégek pályázhatnak majd, az összeget a szelektív hulladékgyűjtés fejlesztésére és az utóválogatás megvalósítására kell fordítaniuk.

A kormányrendelet részletesen meghatározza a hulladéklerakási járulék megfizetésének szabályait, a szükséges adminisztrációt, a bejelentkezési és az adatszolgáltatási kötelezettségeket, valamint feltünteti azt a számlaszámot, ahová a járulékot be kell fizetni. A díj bevezetésére azért van szükség, hogy minél kevesebb hulladék végezze a lerakókban, helyette a szelektív gyűjtés, az anyagában történő újrahasznosítás és a főértékkel bíró komponensek („a maradék maradékának maradéka”) termékként történő eltüzelése kerüljön előtérbe.

A hulladékról szóló törvény új alapokra helyezte a hazai hulladékgazdálkodást. A korszakalkotó jogszabály számos olyan fogalmat, elvet, célt és intézkedést vezetett be, amely teljesen új irányt jelölt ki az ágazatban. A törvény hatályba lépésével egyidejűleg szükségessé vált a teljes jogszabályi környezet megújítása, átláthatóvá tétele. A törvényhez tartozó végrehajtási jogszabályok jelentős része, mintegy 15 már elkészült, és életbe is lépett.

Ezek egyebek mellett a csomagolószerek forgalmazását, a csomagolóanyagok visszavételét és hasznosítását, a hulladékká vált elektromos és elektronikus berendezések átvételét, illetve a forgalomból kivont autók kezelését határozták meg.