Az ÁSZ a szabályzatok felülvizsgálatát javasolta a Debreceni Közlekedési Zrt.-nek

dkv

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) a DKV Debreceni Közlekedési Zrt. gazdálkodásának ellenőrzését követően a társaság vezérigazgatójának azt javasolta, hogy módosítsanak, illetve vizsgáljanak felül bizonyos szabályzatokat.

Az ÁSZ az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok ellenőrzése keretében a DKV Debreceni Közlekedési Zrt. gazdálkodását is megvizsgálta, az ellenőrzés a 2008 és 2011 közötti időszakra, valamint 2012 első három negyedévére terjed ki.

A számvevőszék az ellenőrzés megállapításai alapján a jegyzőnek javasolta, hogy intézkedjen a DKV részére meghatározott feladat ellátásának ellenőrzéséről, továbbá készítse elő a közfeladat-ellátásról szóló éves szakmai beszámolókat.

A DKV vezérigazgatójának az ÁSZ arra hívta fel a figyelmét, vizsgálják felül a leltározási szabályzatot és a feleslegessé vált vagyontárgyak hasznosításának szabályzatát, és azokban a hatás- és felelősségi körökre vonatkozó szabályozást a DKV hatályos szervezeti és működési szabályzatának megfelelően módosítsák. A számvevőszék kifejti: a debreceni önkormányzat a közösségi közlekedés közfeladat-ellátásához a DKV részére alapításkor -apportálással – 865 millió forint közvagyont biztosított, emellett az ellenőrzött időszakban összesen 1 milliárd 394 millió forintos működési célú pénzeszközt és 228,2 millió forint fejlesztési célú forrást nyújtott a DKV-nak a közfeladat-ellátásra.

Az ellenőrzött időszakban a közfeladat-ellátás biztosításához hitel igénybevétele is szükségessé vált. A DKV 2008 és 2011 között a szakmai beszámolókat elkészítette, azonban azokat a közszolgáltatási szerződésekben foglaltak ellenére nem mutatták be a közgyűlésnek. A DKV az önkormányzat által számára meghatározott feladatokat – a közösségi közlekedés biztosítását, a közszolgáltatási szerződésekben előírt menetrendszerinti személyszállítást – a szakmai beszámolók alapján, a rendelkezésre álló erőforrások felhasználásával teljesítette.

Az önkormányzat nem élt a közszolgáltatási szerződésekben rögzített jogkörével, a DKV közszolgáltatási feladatellátását és a szolgáltatási színvonalat nem ellenőrizte. A DKV-nál a számviteli szabályzatokat szükség szerint aktualizálták, azonban a leltározási szabályzatnak és a feleslegessé vált vagyontárgyak hasznosítása szabályzatának hatás- és felelősségi körökre irányuló módosítását a 2011. évi szervezeti átalakulást követően nem hajtották végre.

A DKV minden évben veszteséges volt, mérleg szerinti vesztesége 2008-ban 247,3 millió, 2009-ben 394,5 millió, 2010-ben 1 milliárd 419,9 millió és 2011-ben 1 milliárd 41,7 millió forint volt. A DKV eredményességét alapvetően befolyásolta, hogy 2009-től a közösségi közlekedés bevétele elmaradt a tervezettől. Ennek okaként a gazdasági környezet hatásait, a menetjegyek iránti fizetőképes kereslet csökkenését, a kerékpárutak kiépítése miatt a közösségi közlekedés igénybevételének visszaesését, valamint a bérletvásárlási szokások módosulását jelölték meg.

A 2009 júliusától ellátott autóbuszos személyszállítás vesztesége döntő mértékben befolyásolta a DKV eredményességét. A veszteség kialakulásában a tervezett bevételek elmaradása mellett meghatározó volt az autóbuszokért fizetett bérleti díj és a gázolaj üzemanyagköltségek emelkedése – írja az ÁSZ.

A veszteségek mérséklése érdekében a DKV viteldíj emeléseket, menetrend módosításokat kezdeményezett az önkormányzatnál, melynek korlátjaként – az előírt inflációt nem meghaladó áremelésen túl – a fogyasztói szokások és a fizetőképes kereslet megváltozását, valamint az utaslétszám visszaesését vette figyelembe az önkormányzat.

Az ellenőrzött időszak legjelentősebb beruházása a 2-es villamos kivitelezésének megkezdése volt. A beruházás le nem vonható áfával számított összköltsége a 2008. decemberi támogatási szerződés alapján 17,7 milliárd forint volt, amelyből a támogatás összege 15,76 milliárd forintot tett ki. A támogatás összege 2011-ben a támogatási arányok módosulása miatt 16 milliárd forintra emelkedett.

A projekttel kapcsolatban az önkormányzat 2007 júliusában – költség-haszon- és kockázatelemzést tartalmazó – megvalósíthatósági tanulmányt készíttetett. A 18 darab villamos beszerzési ára 37,9 millió euró, ennek teljesítésére a szerződés szerint 2013 márciusától kerül sor. A beruházás átadásának várható időpontjaként a közbeszerzési eljárások elhúzódása és a pályaépítés jogvitái miatt 2010 helyett 2014-et határozták meg.