“A magyar érdekekkel ellentétes az agrárreform”

Glattfelder Béla szerint Magyarország a KAP eddigi reformjaival csak rosszul járt. Csatlakozásunk óta a gazdák a saját bőrükön tapasztalhatták, hogy a reformok Brüsszelben ugyanazt jelentik, mint otthon: kevesebb pénzt és nehezebb körülményeket. Az Európai Parlament által elfogadott jelentés lényegesen kedvezőbb az európai termelők szempontjából, mint az Európai Bizottság eredeti jogszabályjavaslata. A magyar néppárti delegáció mégis ellene szavazott, mivel a jelentés támogatja azokat a reformintézkedéseket, amely a magyar gazdák számára hátrányos.
Az intervenciós ár a jelenlegi szabályozás szerint minden tagállamban azonos. Az Európai Bizottság, az eddigi szabályozástól eltérően, a búza intervenciós árát a roueni kikötői árhoz kívánja kötni. Ez a tengeri kikötőkkel nem rendelkező országokban, így Magyarországon, lényegesen alacsonyabb árat eredményezne a termelők számára. Az Európai Unió ezzel hátrányosan különböztetné meg az egyébként versenyképes magyar gabonatermelőket. Ez számunkra elfogadhatatlan.
A magyar néppárti delegáció nem szavazta meg a tejkvóták emelését sem. Az Agrárminiszterek Tanácsa idén tavasszal emelte a tejkvótákat. Mára egyértelműen kiderült: ez a lépés a jelenlegi piaci helyzetben elhamarkodott és szükségtelen volt. Számos tagállamban, köztük Magyarországon, az árak csökkenéséhez, súlyos piaci zavarokhoz vezetett. Hazánk érdekeivel a tejkvóták emelése azért is ellentétes, mivel jelentős kihasználatlan tejkvótánk van. Ez a lépés megakadályozná, hogy a magyar termelők a jövőben növelni tudják a termelésüket.
Nem értünk egyet azzal, hogy a közvetlen támogatások csökkentése következtében felszabaduló forrásokat kizárólag az Európai Bizottság által kijelölt négy “új kihívásra”, azaz a bioenergiára, biodiverzitásra, vízgazdálkodásra és éghajlatváltozásra lehessen fordítani. Az “új kihívások” nem a mezőgazdasági termelés és munkahelyek fenntartását célozzák, hanem éppen ellenkezőleg: a termelés csökkentését. A képviselő példaként említette, hogy a vízgazdálkodás címszó alatt mezőgazdasági területek mocsárrá alakítására lehetne pályázni.
Glattfelder Béla ugyanakkor üdvözölte, hogy a jelentés, az Európai Bizottság javaslatával ellentétben, fenn kívánja tartani a gabonaintervenciót. Az élelmiszerellátás biztonsága és a nagyobb élelmiszer-áringadozások megakadályozása érdekében miatt továbbra is szükség van az intervenciós készletekre.
A magyar néppárti delegáció, az Európai Parlament többségével egyetértésben hosszú távon fenn kívánja tartani a dohánytermelők támogatását. A dohánytermesztés hazánkban több tízezer család számára biztosít megélhetést, ráadásul főként éppen az ország legkedvezőtlenebb adottságú északkeleti megyéiben. “A magyar néppárti delegáció szolidáris a jelenleg Brüsszelben tüntető magyar és európai dohánytermelő gazdákkal” – szögezte le a képviselő.

Kapcsolódó hírek:
Az EP döntése jó Magyarországnak és az újaknakAgrárreform: több pénzt hagyna a termelőknél az EP  ►Kompromisszumot keresnek az uniós agrárminiszterekTabajdi: Meg kell szelídíteni az Európai Bizottságot!Agrárreformhét kezdődik az EU-banMariann kész kompromisszumra a magyarokkalMagyar kifogások az uniós agrárreform kapcsán ►Az állapotfelmérés tárgyalásai folytatódnakA KAP radikális reformja elkerülhetetlen