A Tokaj-hegyaljai borvidéken a minőségi termelést kell támogatni

Tokaj-hegyaljai borvidék

A következő uniós költségvetési ciklusban a Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) kiemelt figyelmet fordít a borászatok építési és technológiai beruházásainak támogatására, hogy a kisbirtokoknak megteremtődjön a lehetőség az új szakmai irányvonalaknak megfelelő minőségi borok előállítására. Erről a Tokaji Borbizottság tagjai állapodtak meg. A vidékfejlesztési tárca mellett működő szakmai testület ülését Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter vezette. Fazekas Sándor miniszter arra hívta fel a testület tagjainak figyelmét, hogy a tokaji borvidéket a kiegészítő gazdasági ágak, a kulturális értékek együtteseként kell újragondolni. Jelezte azonban: ez a borászatok szerepvállalásán követhető majd nyomon. A történelmi borvidék szerkezetátalakítási terveiről az ülésen elhangzott: a legkiválóbb szőlőalapanyagot biztosító területeket kívánják újratelepíteni, összhangban a világörökségi címből is fakadó tájrehabilitációs kötelezettséggel. Fazekas Sándor szerint fontos, hogy a szőlőtermelők jövedelme tervezhető legyen, továbbá a kistermelőket szakmailag segítsék az új típusú technológiai elvárásoknak való megfelelésben, valamint a felvásárlókkal folytassák le a szükséges egyeztetéseket. Az ülésen Kiss Eliza, a borágazat fejlesztéséért felelős miniszteri biztos kiemelte, a tokaji borvidék egyik missziója, hogy a kormányzat által teremtett lehetőségeket úgy tudja felhasználni, hogy az a többi 21 borvidék számára is építő hatással legyen. Az ülésen Molnár Péter elnök kezdeményezésére egyetértettek a tagok abban, hogy a minisztérium fővédnökként támogatja a Corvinus Egyetem, valamint a tokai és az egri borvidék által a 2014 júliusában közösen megrendezendő 10. Nemzetközi Terrior Kongresszus szakmai lebonyolítását. A miniszter ehhez forrást is rendel. A borászati kongresszust szokás szerint a világ legjelentősebb borvidékein rendezik meg a szakma kutatói, szakírói, véleményformálói számára.