Kiemelt feladat a vidék, benne az Alföld felzárkóztatása

af

Kiemelt feladatként kell kezelni a vidékfejlesztést, benne az Alföld felzárkóztatását az EU 2014-2020 közötti költségvetési időszakában, célzott programokkal kell megállítani a térség leszakadását – jelentette ki Sallai Róbert Benedek, az LMP országgyűlési képviselője. Az LMP a mélyülő gazdasági és társadalmi különbségek mérséklésére Alföld eseti bizottság létrehozását javasolja, az erről szóló országgyűlési határozati javaslatot november 25-én benyújtották Kövér Lászlónak, az Országgyűlés elnökének – tette hozzá a képviselő. Sallai Róbert Benedek kiemelte: mindenkire számítanak, politikusokra és szakértőkre, akik elkötelezettek a vidékfejlesztés, azon belül is az Alföld felzárkóztatásában. A régió leszakadása a rendszerváltás után tovább erősödött. Az egy lakosra jutó bruttó hazai termék alapján Magyarország hét régiója közül a sort Dél-Alföld és Észak-Alföld zárja, ahol a felét sem éri el annak összege, amit Közép-Magyarországon mérnek. Az Eurostat az EU 28 tagállamának régióit vizsgálta. A tanulmány alapján számottevő Magyarország alföldi térségeinek elmaradása. A legjobban teljesítő Közép-Magyarország a középmezőnyben, a többi régió az utolsó harmadban található – mutatott rá az LMP képviselője. Az Alföld eseti bizottság feladataival kapcsolatosan elmondta: a földrajzi tájegység természeti erőforrásainak és adottságainak a számbavétele és egy átfogó Alföld Gazdaságfejlesztési Stratégia kidolgozása, benne konkrét javaslatok megfogalmazása a kormány felé. Cél az Alföldet kiemelten sújtó területi egyenlőtlenségek felszámolása, a gazdasági felzárkóztatás gyorsítása. A témajavaslatok között szerepel a munkaalapú, értékteremtő gazdaság fejlesztése, a kis- és közepes vállalkozások pályázati forrásszerzésének könnyítése és az előfinanszírozás megteremtése. Az LMP előterjesztésében többek között javasolja az Alföld komplex vízgazdálkodásának a kiépítését, tájgazdálkodási modellprogramok megvalósítását, az élelmiszer-feldolgozás fejlesztését, a nagyobb hozzáadott értékű mezőgazdasági termelés ösztönzését, a tájegység közlekedési anomáliáinak felszámolását. Hozzátette: a programban szeretnék integrálni az elmúlt 25 év meg nem valósított, előremutató kezdeményezéseit. Az Alföld eseti bizottság öt tagból áll, minden képviselő csoport egy-egy tag személyére tehet javaslatot. Az LMP fontosnak tartja, hogy az eseti bizottság a ciklus végéig fennmaradjon – mutatott rá Sallai Róbert Benedek.