Az agrárium versenyképességének növekedését segíti a Vidékfejlesztési Program

vkA 2014-20 közötti időszakban összesen 1300 milliárd forint áll rendelkezésre a Vidékfejlesztési Program keretében. Az idei évi programmódosítás középpontjában az erdőtelepítések támogatásai álltak.

Erről Viski József vidékfejlesztési programok végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár beszélt egy szakmai rendezvényen. Az agrártárca helyettes államtitkára kiemelte, hogy a program intézkedéseihez kapcsolódóan az egyik legfontosabb döntések között szerepeltek az élelmiszeripari fejlesztések, melyekre eddig összesen 165 milliárd forintot kapott az ágazat. A borászati és a kertészeti fejlesztésekre, valamint az állattartó telepek korszerűsítése és trágyatárolók létesítésére együtt több mint 220 milliárd forint támogatást nyújtott a tárca. A magyar kormány 2010 óta számtalan forrást biztosít az önkormányzatoknak, hogy fejleszteni tudják településeiket, csak a Vidékfejlesztési Program keretében több, mint 80 milliárd forint áramlott az önkormányzatokhoz.

Viski József külön kitért a program ez évi módosítására is, amelynek középpontjában az erdősítés támogatása állt. Az elfogadott módosítás értelmében az erdőt telepítő gazdák a korábbiaknál lényegesen nagyobb, a fafajtól függően 80-130%-kal több forrást vehetnek igénybe. A kapcsolódó jövedelempótló támogatás összegét a tárca az eddig hektáronkénti 172 euróról 432 euróra emelte és igénybevételének időtartamát minden fafaj esetében egységesen 12 évre növelte. A helyettes államtitkár felhívta a figyelmet, hogy a közel 40 milliárd forintos keretösszeggel rendelkező „Erdősítés támogatása” felhívás továbbra is nyitva áll az érdeklődők előtt.

A helyettes államtitkár cáfolta, hogy a „visszahulló” források a több száz milliárd forintot is elérhetik, mivel ilyen mértékű visszaadott fejlesztések nincsenek kilátásban. Az Irányító Hatóság folyamatosan figyelemmel kíséri a források alakulását, a felszabaduló összegeket pedig a már bent lévő kérelmekre és a korábban meghirdetett intézkedésekre köti le.

Viski József felhívta a figyelmet, hogy a tervezett új felhívások között szerepel többek között a minőségrendszerekhez való csatlakozás támogatása, mely decemberben jelenik meg és mintegy 2,6 milliárd forint áll majd rendelkezésre. Kiemelte továbbá a termelői csoportok újabb támogatására rendelkezésre álló 3 milliárd forintot, ami a mezőgazdasági és az erdőgazdálkodási ágazatban a termelők együttműködésének ösztönzésére, a szervezetek megalakításával és működtetésével kapcsolatos költségek támogatására nyújt lehetőséget.