Fideszes törvénymódosítás: lehetővé válna a földbérleti haszonbér felülvizsgálata

gybEgy most benyújtott Fideszes törvénymódosító javaslat szerint, ha elfogadja az Országgyűlés, lehetővé válik a földhaszonbérletek esetében a haszonbér időszakonkénti felülvizsgálata.Ezt tartalmazza Győrffy Balázsnak (Fidesz), a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) elnökének a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló törvény módosításáról szóló javaslata.

A törvényjavaslat a földforgalmi törvény hatálya alá tartozó mező- és erdőgazdasági földek haszonbérletére kötött szerződések esetén lehetővé teszi azt, hogy a szerződésben megállapított haszonbér a törvényjavaslatban meghatározott időszakonként felülvizsgálható, és az agrárkamara szakértői becslésében foglaltaknak megfelelő piaci mértékben meghatározható legyen. Az előterjesztő javaslata az ilyen tartalmú szerződésmódosításra irányuló kezdeményezés szabályait állapítja meg. Eszerint: a törvényjavaslat a hosszú távra kötött haszonbérleti szerződések esetében a haszonbérbe adó számára lehetőséget biztosít arra, hogy meghatározott időközönként (a szerződéskötést követő két év elteltével, ezt követően pedig három évenként) a haszonbérleti díj piaci mértékűre emelése érdekében a szerződés módosítását kezdeményezze a haszonbérlőnél.

Ha a haszonbérlő e becslés alapján kezdeményezett szerződésmódosítással nem ért egyet, a haszonbér mértékének megállapítását a jogvesztő határidőn belül a bíróságtól kérheti, ellenkező esetben a haszonbérleti szerződést a haszonbér tekintetében a becslés szerinti mértékben módosítottnak kell tekinteni. A haszonbér piaci mértékének megállapítása a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara szakértői becslése alapján kezdeményezhető. A javaslat az új előírások alkalmazását a módosítás hatálybalépésekor már megkötött szerződésekre is alkalmazná. Így a módosítás a legalább két éve megkötött haszonbérleti szerződések tekintetében lenne alkalmazható első alkalommal.

Győrffy Balázs, a módosító javaslat beterjesztője aközölte: a javaslatot azért nyújtották be, mert vannak olyan cégek, amelyek 2010 előtt kötöttek haszonbérleti szerződést, és a jelenlegi árak negyedét-ötödét fizetik. Ezzel a javaslattal a bérbeadó kis és közepes gazdálkodók érdekeit kívánják védeni, hogy a haszonbérleti szerződés lejártáig ne szenvedjenek indokolatlan anyagi hátrányt, veszteséget. A bérleti díj megállapításakor ugyanakkor a díj nem haladhatja meg a piaci szintet. Nem lehetetlenítheti el a bérlőt. Emellett, ha a bérlő nem ért egyet a kamarai szakértő megállapításával, bírósághoz fordulhat.