Benedek Fülöp a magyar agrárágazatról

BFA magyar élelmiszergazdaság belsõ problémái évtizedekre nyúlnak vissza. A kilencvenes évektõl kezdõdõen az is elmondható, hogy Magyarország messze nem használja ki az agrárgazdaságában rejlõ lehetõségeit. A kérdésekre Benedek Fülöp, az OTP Agrárigazgatóság ügyvezetõ igazgatója válaszolt.

– Milyen a mai magyar agrárágazat helyzete?

– Magyarország kedvezõ adottságokkal rendelkezik az agrártermeléshez, amit jól mutat, hogy az ország teljes területének közel kétharmada mezõgazdasági mûvelés alatt áll. Agrárökológiai potenciálja azonban mintegy duplája a jelenleg realizáltnak. Márpedig ennek a természet adta lehetõségnek a lehetõ legteljesebb mértékû kihasználása nemzetgazdasági érdek és egyben morális kötelesség.

– Mik jelentik hazánk erõsségeit és hol vannak még megoldandó feladatok?

– A termõföld, a víz nemzetközi összehasonlításban még mindig kiaknázható verseny elõnyt jelent. Annak ellenére tehetjük ezt a megállapítást, hogy kétségtelenül vannak komparatív hátrányaink is. Az eszközök és a tõke tekintetében már gyengébbek vagyunk, a vízi szállítás útvonalai korlátosak, de a kontinentális éghajlat miatti gyakori szélsõséges idõjárás, az aszály, nyáron a kánikulai meleg, a késõi fagyok, télen a -20 fokot elérõ hideg versenyhátrányt is okoz a hazai termelõknek.

– Az agrárgazdaság jelenlegi helyzetébõl elõrelépni csak akkor van esélyünk, ha reálisan értékeljük az elmúlt évek történéseit, leküzdjük az elõítéleteinket, megszabadulunk illúzióinktól, nem az egyéni érdekeinket, hanem az ágazat, ezen keresztül Magyarország szempontjait helyezzük elõtérbe döntéseinknél.

– Milyen szerepet tölt be az OTP Bank életében az agrárium?

– Bankunk a nemzetgazdaság fontos ágazatának tekinti az agrárgazdaságot, éppen ezért annak az egyik fõ finanszírozója. Az ehhez kapcsolódó kérdéseket kiemelt figyelemmel kezeljük. Az agrárágazathoz kapcsolódó munka megalapozottságának erõsítése érdekében már több mint hat éve mûködtetünk egy szakmai testületet, az Agrár Kollégiumot.

– Kikbõl áll az Agrár Kollégium?

– Tagjai az elmélet oldaláról különbözõ kutató intézetek, a Magyar Tudományos Akadémia, egyetemi tanszékek képviselõi, míg a gyakorlat oldaláról mezõgazdasági vállalkozások, élelmiszer-feldolgozók, integrátorok, illetve a bank vezetõi.

– Milyen támogatást nyújtanak? Mi a feladatuk?

– Az Agrár Kollégium a jelenlegi kormányzati ciklusban számos, a szakterületek széles körét érintõ tanulmányt tárgyalt. E munka összegzéseként az OTP Bank Agrárágazati Igazgatósága koordinációjában, az Agrár Kollégium néhány tagjának részvételével elkészült a magyar agrárgazdaság középtávú stratégiájára vonatkozó javaslat azzal a céllal, hogy támogassa az új kormányzati ciklus elején elkészülõ kormánystratégiát. Az agrárstratégiára vonatkozó javaslat hangsúlyosan szakmai szempontokra épít, de figyelembe veszi az idõrõl-idõre különbözõ politikai és szakmai mûhelyekben készült anyagok egyes felvetéseit is.