Előnyben lehetnek a családi vállalkozások az állami földek bérlésekor

Többek között ezt válaszolta Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter arra a kérdésre, mit kíván tenni a minisztérium az állami tulajdonú termőföldek bérbeadása során esetenként felmerülő panaszok megelőzése, illetve orvoslása érdekében. A miniszter arról is informálta a kérdést benyújtó fideszes honatyákat, hogy a birtokpolitikai irányelvek érvényesítését célzó haszonbérleti pályázatok előkészítése a Nemzeti Földalapnál (NFA) jelenleg folyik. Az írásbeli kérdésben foglaltak részleteire a minisztérium az NFA-tól kért tájékoztatást – jelezte a tárcavezető. Fazekas Sándor emlékeztetett: az állami tulajdonú termőföldek használatára – a korábbi tulajdonosi joggyakorlók által – megkötött haszonbérleti szerződések egy része és a kiadott ideiglenes földhasználati engedélyek tavaly lejártak. A már megkötött haszonbérleti szerződések nyilvános pályázat nélküli megújítására, illetve újabb ideiglenes földhasználati engedélyek kiadására nincs lehetőség. A termőföldvagyon átadás-átvétele, és az NFA által történő felülvizsgálata folyamatban van. Ennek eredményeként tudja majd az NFA meghirdetni a tartós földhasználatot biztosító haszonbérleti pályázatokat, előreláthatóan ez év második felében. Mindaddig az NFA megbízási szerződéssel tesz eleget a termőföld védelméről szóló törvényben foglalt hasznosítási kötelezettségének. Ez a megbízási szerződés legfeljebb ez év október 31-ig szólhat. A miniszter utalt arra: a megbízási szerződések megkötése során az NFA a vonatkozó jogszabályok alapján, illetve a birtokpolitikai irányelvek figyelembevételével megalkotott eljárásrend szerint, egységes módon jár, illetve járt el. Az NFA bel- és külföldi érdekeltségű haszonbérlők esetében is a hivatkozott eljárásrendet és az idevonatkozó jogszabályokat követte. Hiszen ezen földhasználók a Magyarországon bejegyzett, és a magyar jog hatálya alá tartozó gazdasági társaságok – emlékeztet a miniszter írásbeli válaszában. Hozzátéve: az NFA egyeztető tárgyalásokat kezdeményezett azokban az esetekben, ahol gazdasági társaságok mellett családi gazdálkodók és élethivatásszerűen mezőgazdasági termeléssel foglalkozó gazdálkodók is vállalkoztak a megbízás teljesítésére. Ez utóbbi egyeztető tárgyalások eredménye alapján kötötte meg az NFA a megbízási szerződéseket. A megbízási szerződésekkel összefüggésben Fazekas Sándor szükségesnek tartotta kiemelni, hogy ez csupán átmeneti intézkedés. A jövőre nézve pedig ez földhasználatot nem biztosít, és még kevésbé alkalmas a birtokpolitikai irányelvek következetes érvényesítésére. A tárcavezető megjegyezte azt is: tekintettel arra, hogy az NFA még nem folytatott haszonbérleti pályáztatási eljárásokat, azaz nem köthetett haszonbérleti szerződéseket, ezért a képviselők kérdésében szereplő jogügyletekkel kapcsolatban a minisztériumhoz nem érkezett panasz. Emellett a tárca – az NFA útján – mindent megtesz annak érdekében, hogy a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosítására a hatályos jogszabályok figyelembevételével kerüljön sor – tartalmazza Fazekas Sándor írásbeli válasza.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.