Itt a Dél-Dunántúli Regionális Sertésprogram

Erre alakult meg a Kaposvári Egyetem és a Kométa Zrt vezetésével az a konzorcium, amely a sertéstenyésztők, takarmánygyártók, tartástechnológiai vállalkozások és egy termeltető szövetkezet részvételével kidolgozta azt a szakmai alapprogramot amely a Dél-dunántúli sertéshús előállítást hivatott szolgálni. A Dél-dunántúli Regionális Sertésprogram, a Kaposvári Élelmiszeripari Program (K.ÉL.P) alprogramjaként került meghirdetésre. A program fő célkitűzése olyan kiváló minőségű, biztonságos, de megfizethető sertéshús előállítása, amely elsődlegesen hazai, és a régióban előállított alapanyagok felhasználásával, a régió meglévő-, fejleszthető és fejlesztendő kapacitására épül, a régió lakosságának ellátását szolgálja, de azon kívüli fogyasztókat is el kívánja látni a Dél-dunántúli régióból származó termékekkel. A program célja továbbá azon költséghatékony tenyésztési-, tenyésztés-szervezési, tartástechnológiai, takarmányozási, állategészségügyi megoldások kutatása, kidolgozása, megvalósítása és terjesztése, amelyek lehetővé teszik a fő célkitűzésben megfogalmazottak gyors realizálást. A program a nyomon követhetőség alapelvére épül. A program nagy teljesítményű hibrid sertésekre mint pl. a „Danbred” és a „Topigs” épít, de munkájába egy későbbi időpontban további kíváló genetikai háttérrel rendelkező állományokat is be kíván vonni. A DRSP 2016-ra évente több mint 1 millió db hízósertés előállítását tervezi a régióban, ami a jelenlegi állomány megduplázását jelenti. A cél eléréséhez legalább 2500 db nagyszülő koca szükséges, amelyet a Triagro Kft biztosít. Erre a nagyszülőpár állományra építve a Dél-dunántúli termelők 45000 db végtermék előállító kocát tartanak majd folyamatosan. A sertéságazat fejlesztése és a sertéslétszám gyors növelése szektor-semlegességet feltételez. Ezért abba mind a nagyüzemeket, mind a kisüzemeket, „háztáji gazdaságokat” is be kívánja vonni. Szaporító telepek létrehozása mellett, hízó alapanyag vásárláson/bérhizlaláson alapuló, helyre adaptált regionális rendszert tervez. Az abban résztvevő vállalkozások egy üzleti csomagot kapnának, ami egy engedélyes tervdokumentációt tartalmaz modul/bővíthető rendszerben sertés hizlaldák kialakítására. A hízóalapanyagot és a takarmányt integrátorok biztosítják, a hízósertések felvásárlását a Kometa 99 Zrt. garantálja. A program szakmai fejlesztését saját kutatási alap szolgálja. A kutatási és képzési programok koordinálását a Kaposvári Egyetem Termékfejlesztési és Nyomonkövetési Kutatóközpontja végzi. A kutatási alap felosztásáról a programot megvalósító konzorcium kuratóriuma dönt.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.