Jelentősen nő a de minimis támogatás

dmJelentősen, 25 ezer euróra emelkedik a mezőgazdasági termelőknek maximálisan nyújtható nemzeti támogatás, mégpedig előreláthatóan már március 14-től.Jelentősen növekedni fog a mezőgazdasági termelőknek nyújtható, úgynevezett csekély összegű (de minimis) nemzeti támogatás felső határa, a jelenlegi 15 ezerről 25 ezer euróra, azaz csaknem 8 millió forintra. Ez nagyobb rugalmasságot és hatékonyságot tesz majd lehetővé a kifizetéseknél, különösen válság idején, illetve a hatóságok gyors reagálását igénylő helyzetekben.

A változást azt teszi lehetővé, hogy az Európai Bizottság (EB) német ösztönzésre elfogadta a mezőgazdasági ágazatban nyújtott de minimis állami támogatásokról szóló, felülvizsgált szabályokat. Ezt megelőzően a bizottság egyeztetett a tagállamokkal és az érdekelt felekkel, illetve információkat gyűjtött a de minimis szabályok felülvizsgálatára vonatkozóan. A kapott észrevételeket figyelembe vették a módosítások véglegesítésekor, bár az is igaz, hogy egy éve még úgy volt: a keretet 30 ezer euróra növelik.

Az EB a döntéssel mindenesetre így is jelentősen megnövelte azt a maximálisan felhasználható keretösszeget, amelyet a nemzeti hatóságok a mezőgazdasági termelők támogatására előzetes bizottsági jóváhagyás nélkül felhasználhatnak. A döntés lehetővé fogja tenni az uniós tagországok számára, hogy a piac torzítása nélkül növeljék a mezőgazdasági termelők támogatását, miközben csökkennek a nemzeti hatóságok adminisztratív terhei.

A mezőgazdasági szektor számára nyújtható állami támogatás új szabályainak bevezetésére irányuló bizottsági döntést indokolta az is, hogy ez a támogatási forma igencsak fontos válság idején. A gazdaságoknak nyújtható támogatás maximális összegének növelése nagyobb rugalmasságot biztosít a nemzeti hatóságoknak, akik gyorsabban és hatékonyabban tudnak majd támogatást nyújtani a kiszolgáltatott helyzetben lévő mezőgazdasági termelőknek. Bizonyos esetekben az egyes mezőgazdasági termelőknek nyújtható állami támogatás összege 66 százalékkal növekszik. Ezek az új szabályok a jövőben is a – tagállamok által továbbra is használatos – bejelentett állami támogatásokra vonatkozó szokásos szabályok mellett lesznek alkalmazhatóak.

A támogatás maximális összege az egyes gazdaságoknak három év alatt nyújtható 15 ezer euróról emelkedik 20 ezer euróra. Az esetleges versenytorzulás elkerülése érdekében minden egyes uniós ország számára meg lett határozva egy maximális nemzeti összeg, amelyet az ország nem léphet túl. Az egyes nemzeti felső összeghatárokat a szóban forgó hároméves időszakra vonatkozóan az ország éves mezőgazdasági termelésének 1,25 százalékában határozzák meg, szemben a jelenlegi szabályokkal, amelyek szerint ez az összeg az ágazat termelésének 1százaléka volt. A változtatás tehát a nemzeti felső összeghatár 25 százalékos növelését jelenti.

Amennyiben azonban egy tagország a teljes nemzeti támogatási keretének legfeljebb 50 százalékát költi el egy adott mezőgazdasági ágazatban, tovább növelheti a csekély összegű támogatást gazdaságonként 25 ezer euróra, a nemzeti maximumot pedig az éves termelés 1,5 százalékára. Ez a mezőgazdasági termelőnkénti felső határ 66 százalékos növelésének, valamint a nemzeti felső összeghatár 50 százalékos növelésének felel meg.

Azon országok esetében, amelyek e legmagasabb felső határ mellett döntenek, az új szabályok értelmében nemzeti szinten kötelező központi nyilvántartást kell létrehozni. Ez lehetővé fogja tenni a nyújtott támogatások nyilvántartását annak érdekében, hogy egyszerűbbé és hatékonyabbá váljon a de minimis támogatás nyújtása és nyomon követése. Több tagállam jelenleg is vezet ilyen nyilvántartást, ami lehetővé teszi számukra, hogy azonnal alkalmazzák a magasabb felső határokat. A csekély összegű támogatás megemelt felső határai előreláthatóan március 14-én lépnek hatályba, és visszamenőlegesen alkalmazhatók lesznek.

Az uniós állami támogatási szabályok szerint az uniós tagországok értesítik az EB-t az állami támogatásról, és addig nem hajthatják végre a támogatási intézkedést, amíg azt a bizottság jóvá nem hagyta. Ugyanakkor, ha a támogatási összeg elég alacsony – és ez a helyzet a csekély összegű támogatások esetében –, az uniós tagországoknak nem kell azt bejelenteniük, és a bizottság engedélyére sincs szükség a támogatási intézkedéshez, azaz a kifizetéshez. Csekély összegéből adódóan ugyanis ez a támogatás nem fenyegeti a belső piaci versenyt és kereskedelmet.

A csekély összegű támogatást a tagállamok jellemzően akkor alkalmazzák, ha gyorsan – különösen a már említett válság idején –, az állami támogatási szabályok szerinti támogatási program létrehozása nélkül kell cselekedniük. Az ilyen támogatást általában nagyon speciális célokra használják fel. Így például járvány kitörését követően az állatbetegségek megelőzésére vagy gyors felszámolására. Felhasználható persze másra is, akár a mezőgazdasági termelőknek az uniós vagy a nemzeti jog által nem védett állatok, mondjuk a vaddisznók által okozott károk megtérítésére. A védett állatfajok (farkas, hiúz, medve stb.) által okozott károkat a bejelentett állami támogatásra vonatkozó szabályok szerint lehet megtéríteni. Magyarországon de minimisként fizetik ki a szőlősgazdák gázolaj-felhasználásának támogatását és egyéb, főként az állattartókra – például a sertéstenyésztőkre vagy a méhészekre – vonatkozó támogatásokat.

Nem nyújtható de minimis támogatás mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével, feldolgozásával, forgalmazásával foglalkozó vállalkozásnak, (kivéve azokat, amelyekre az EB 1408/2013/EU rendelete vonatkozik) továbbá a halászathoz, akvakultúrához (vízi élőlényekkel, növényekkel, állatokkal kapcsolatos gazdálkodás, termelés, tenyésztés) kapcsolódó tevékenységet végző vállalkozásoknak. Nem nyújtható de minimis továbbá az exporttal kapcsolatos tevékenységekhez, különösen az exportált mennyiségekhez közvetlenül kapcsolódva, értékesítési hálózat kialakításához, működtetéséhez vagy exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz. Nem adható teherszállító járművek megvásárlására sem, a kereskedelmi fuvarozás terén működő vállalkozásnak.