Jól halad az osztatlan közös tulajdon felszámolása

ff_Kiemelkedően sikeres a 3 hektár alatti állami földterületek márciusban elindult értékesítése és ezáltal az osztatlan közös tulajdonú területek felszámolása, az eladási folyamat I. üteme már lezárult, a gazdák készülhetnek az előreláthatóan április végén kezdődő II. értékesítési csomagra is.

Előreláthatóan április végén újabb 3 hektár alatti állami földcsomagot hirdetnek meg eladásra – mondta Nagy János, az Agrárminisztérium földügyekért felelős helyettes államtitkára.

jn_

A helyettes államtitkár emlékeztetett arra, hogy az osztatlan közös tulajdonban levő földterületek felszámolásának előmozdítása kiemelt célja az agrártárcának. Emellett a jellemzően magántulajdonú területek közé ékelődő, a Magyar Állam által bérbeadás útján nehezen hasznosítható ingatlanok értékesítését kezdte meg a Nemzeti Földügyi Központ (NFK) márciusban. Mégpedig a 3 hektárt meg nem haladó földrészletek esetében, hirdetmények közzétételével.

A Nemzeti Földalapba tartozó földeladásokat a Magyar Állam, mint tulajdonos nevében és képviseletében eljárva az NFK végzi – tette hozzá Varga Gabriella, az NFK vagyongazdálkodási elnökhelyettese.

vg_

Az NFK-nak ugyanis az Nemzeti Földalapban lévő és folyamatosan odakerülő földeket, egyik kiemelt feladatának ellátása – a mezőgazdasági rendeltetésű földterületek művelésben tartásának elősegítése – érdekében hasznosítania is kell – hangsúlyozta. Ennek egyik módja kiemelten az osztatlan közös tulajdonú mező- és erdőgazdasági területeken a tulajdonostársak részére biztosított földvásárlás lehetősége, mellyel jelentősen csökkenthető az osztatlan közös tulajdonok száma – hívta fel a figyelmet.

Nagy János rámutatott arra, hogy a nyilvánosan meghirdetett 3 hektár alatti földekre az értékesítés folyamatának 2020. március 2-tól indult első ütemében a kialakult járványügyi helyzet ellenére jelentős érdeklődés mutatkozott. A program első ütemének ajánlattételi határideje április 1-jén ért véget, és ennek keretében az értékesítésre meghirdetett, mindösszesen 6540 darab földterületre közel 7200 vételi ajánlat érkezett. Az ajánlatok március hónap második felében „pörögtek fel”, hiszen március 16-ig még csak 1398 regisztráció történt a pályázati rendszerben, s ebből 739 ajánlat érkezett be 686 földrészletre. Április elejéig a meghirdetett földek átlagosan 60 százalékára érkeztek ajánlatok, összesen közel 3,5 milliárd forint értékben. Ez azt jelenti, hogy ezeket a jellemzően 1 hektár alatti földeket és tulajdoni hányadokat is 1 millió forintot meghaladó hektáronkénti áron kívánják megvásárolni a gazdák – hívta fel a figyelmet Nagy János.

Az I. ütemben megpályázott földek értéke ugyanakkor még nem ismeretes – hívta fel a figyelmet Nagy János. Minimális ellenérték ugyanis a hirdetményekben nincs, ugyanis felesleges lett volna értékbecslést készíteni olyan területekre, amelyekre nem érkezik ajánlat – mondta. A minimális ellenértéket így a vételi ajánlatok beérkezését követően elkészítendő értékbecslési szakvélemény alapján határozzák majd meg. Fontos, hogy az egy hektáros mérethatár alatt az értékbecslés költségét az állam állja.

A vételi ajánlattal érintett földekre az értékbecsléseket az NFK folytatja le, annak érdekében, hogy a végleges értékesítési árak kialakulhassanak. Egy ingatlanra adott több vételi ajánlat esetén az NFK a legmagasabb összeget kínáló ajánlattevővel köt adásvételi szerződést, amennyiben az ajánlati ár a minimális ellenértéket eléri, a vonatkozó jogszabályok – például elővásárlási jog – figyelembe vételével. Ezen földértékesítések menete során nincs földbizottság, vagy egyéb hatósági jóváhagyás, csak a földforgalmi törvény szerinti 60 napos kifüggesztési időszakot kell figyelembe venni a szerződés megkötése után – hangsúlyozta az AM helyettes államtitkára.

A kihirdetett veszélyhelyzetre való tekintettel törekednek arra, hogy a teljes értékesítési folyamatot minél kevesebb személyes kontaktus mellett tudják végezni. Ezért a mostani ajánlattevőktől is türelmet kérnek, az adásvételi szerződések aláírását a kormány intézkedéseihez igazítja majd az NFK és természetesen minden érintett időben értesítést fog kapni a folyamat további lépéseiről – hangsúlyozta Nagy János.

A 3 hektár alatti földek értékesítéséről szóló hirdetményeket az értékesítés I. üteme során közzétették a www.kormany.hu/hu és a www.nfk.gov.hu oldalon, továbbá az illetékes önkormányzati hirdetőtáblákon, így lesz a II. ütemben is. A földrészletekre a közzétételtől számított 30 napos határidővel lehet ajánlatot tenni az NFK honlapján elérhető Elektronikus Pályázati Rendszerben (EPR) – ennek elérhetősége: www.epr.nfk.gov.hu , regisztrációhoz kötött ügyfélkapus bejelentkezést követően – hívta fel a figyelmet Varga Gabriella. Az ajánlattevőnek az eladásra kijelölt ingatlanokra vonatkozó vételi ajánlat formanyomtatványát kell az EPR-en keresztül kitölteni, ezáltal minimálisra csökkent annak a lehetősége, hogy az ajánlat a nem megfelelő kitöltés miatt érvénytelennek minősüljön.

Az 1 hektár alatti földrészletekre bárki tehet ajánlatot, az 1-3 hektár közötti földekre, illetve tulajdoni hányadra csak a nyilvántartott földművesek. A mező- és erdőgazdasági hasznosítású földre vonatkozó vételi ajánlat esetén az ajánlat részeként mellékelten csatolni szükséges a földműves nyilvántartásba vételről szóló határozat másolatát. Ennek hiányában a vételi ajánlatot tevő legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatát kell csatolni arra vonatkozóan, hogy földművesnek nem minősül, és a birtokában álló föld területnagysága a megszerezni kívánt földterület nagyságával együtt nem haladja meg az 1 hektárt – mutatott rá az NFK elnökhelyettese.