Magyarország továbbra is GMO-mentes kíván maradni

A két bizottság tagjai egyhangúlag, vita nélkül fogadták el a két testület vezetői által korábban egyeztetett állásfoglalást, amely a magyar GMO-mentesség és a MON 810-es génmódosított kukoricafajta-csoportra vonatkozó magyar moratórium fenntartását tartja szükségesnek.

Ötpárti egyetértés

Az Országgyűlés mezőgazdasági és környezetvédelmi bizottságának állásfoglalása emlékeztet arra, hogy Magyarország 2005. elején környezet- és természetvédelmi indokok alapján a közösségi jognak megfelelő védzáradéki eljárás keretében megtiltotta az Európai Unióban köztermesztésre engedélyezett, géntechnológiával módosított (GM MON 810-es) kukoricavonalból származó beltenyésztett fajtacsoport vetőmagjának magyarországi előállítását, felhasználását, forgalomba hozatalát és magyar területre történő behozatalát.
Ezt követően ötpárti egyetértés alakult géntechnológiai tevékenységgel, annak mezőgazdasági és élelmiszer-előállítási alkalmazásával kapcsolatos egyes kérdésekről, és az ezeket érintő magyar stratégiáról szóló országgyűlési határozatról, amely iránymutató módon egyértelműen az ország GMO-mentes státusának fenntartása mellett foglalt állást, meghatározva a kormány ez irányú tevékenységét is.

Évek óta tart a huzavona

Az állásfoglalás a továbbiakban utal arra is, hogy a szóban forgó magyar vélemény ellenére az Európai Bizottság 2006-ban kezdeményezte a magyar tilalom feloldását, de az unió környezetvédelmi minisztereinek tanácsa 2007. elején a magyar moratórium fenntarthatóságáról döntött. Az Európai Bizottság ez év elején újrakezdeményezte a magyar tilalom feloldását, és ezt a kezdeményezést a Környezetvédelmi Miniszterek Tanácsa március 2-i, hétfői ülésén tárgyalja meg.
Annak érdekében, hogy a kormányt megerősítse a GMO moratórium fenntartása érdekében végzett tevékenységében és irányt mutasson a jövőben megteendő lépésekkel kapcsolatban, az Országgyűlés mezőgazdasági, valamint környezetvédelmi bizottsága közös állásfoglalást tett közzé, amely többek között jelzi, hogy a testületek a mindenkori magyar kormány tevékenységére nézve irányadónak tartják azt az országgyűlési határozatot, amely Magyarország GMO-mentességét deklarálta. A bizottságok állásfoglalása egyúttal annak a reménynek is hangot ad, hogy az Európai Bizottság elismeri Magyarország szuverén jogát arra, hogy eldöntse saját területén engedélyezi, vagy betiltja-e a génmódosított fajták vetőmagjainak forgalmazását és termesztését.

Anomália az uniós szabályozásban?

A bizottságok felhívják a figyelmet az Európai Unió szabályozásában meglévő súlyos anomáliára, amely szerint a jellemzően nem kukoricatermelő tagországok álláspontja arra kényszerítheti az unió meghatározó kukoricatermesztő országait – köztük Magyarországot -, hogy egyértelműen kinyilvánított szándékával ellentétesen kénytelenek legyenek a GM fajtacsoportok termesztését területükön engedélyezni.
Az állásfoglalásból ugyanakkor kimaradt az a pont, hogy a bizottságok kezdeményezzék egy országgyűlési határozat meghozatalát annak nyomatékosítására, hogy Magyarország továbbra is elkötelezett a GMO-mentes státusának fenntartása mellett. Ez utóbbi pontot azért hagyták ki az állásfoglalásból, mert az uniós környezetvédelmi miniszterek ugyanaznap döntenek a magyar moratórium fenntartásáról, mint amikor az Országgyűlés ülése is zajlik.
Az állásfoglalást eljuttatják a környezetvédelmi tárca vezetőjének és felkérik, hogy az unió környezetvédelmi minisztereinek hétfői ülésén személyes befolyását is latba vetve juttassa el a magyar országgyűlési bizottságok állásfoglalását a minisztereknek, és tegyen meg mindent, hogy a szóban forgó ügy az ország számára kedvező megoldást nyerjen.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.