Megjelent az államadósságot csökkentő alapról szóló rendelet

Ennek bevételeit belföldi és külföldi természetes és jogi személyek, valamint jogi személyiség nélküli szervezetek önkéntes befizetései, adományai, továbbá a számla-egyenleg után a számlavezető pénzügyi intézmény által fizetendő kamat teszik ki. A Magyar Közlönyben megjelent rendelet szerint az alap célja, hogy bevételeket gyűjtsön az államadósság csökkentésére. Az alap részére juttatott bevételek nem vonhatók el, és a vonatkozó rendeletben meghatározottól eltérő célra nem használhatók fel. Az alap könyvvezetésére, beszámolójának elkészítésére és gazdálkodására vonatkozóan az alapítványokra előírt rendelkezéseket kell alkalmazni. Az alap számlaszámai: a belföldön indított utalás esetében 11707000-22222222, a külföldön indított utalás esetében HU62 11707000-22222222-00000000, SWIFT kód: OTPVHUHB. Az alap bevételei kizárólag az államadósság csökkentésére használhatók fel, amely a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alap eszközeinek felhasználásával megegyező módon történik. Ennek érdekében az alap bevételeit – a bevétel megérkezését követő 3 napon belül – át kell utalni a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alap javára. A rendelet szerint az alap vállalkozási tevékenységet nem végezhet, és legfőbb szerve a 3 fős irányító testület. Matolcsy György már ki is jelölte a testületet: ennek tagja a kezdeményező Rédly Elemér, Banai Péter Benő, a Nemzetgazdasági Minisztérium költségvetési ügyekért felelős helyettes államtitkára és Horváth Tihamér, a Széchenyi Gazdaságfejlesztő Társaság elnöke. A testület elnöke és tagjai tevékenységüket személyesen, díjazás és költségtérítés nélkül végzik. A testület ülését az elnök köteles összehívni, ha azt a tagok többsége, vagy a miniszter kezdeményezi. A testület akkor határozatképes, ha mindhárom tag jelen van, döntéseit többségi szavazattal hozza. Az alap gazdálkodását 3 tagú felügyelő bizottság ellenőrzi, amelynek tagjait szintén az államháztartásért felelős miniszter jelöli ki. A rendelet szerint a befolyt adományok összegéről az alap honlapján a nyilvánosságot folyamatosan tájékoztatni kell. Az alap határozatlan időre jön létre, megszűnése esetén a vagyonát a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alap részére kell átadni. A rendelet péntektől hatályos. Az alapot a kormány április 6-án hozta létre, egy győri társadalmi kezdeményezés mellé állva, az alapot ugyanis 1 millió forint induló tőkével Rédly Elemér győri katolikus plébános indítja. Szijjártó Péter, a miniszterelnök szóvivője a múlt héten azt is bejelentette, hogy a magánszemélyek levonhatják a személyi jövedelemadó (szja), az egyszerűsített vállalkozói adó (eva), illetve az egyszerűsített közteher-viselési hozzájárulás (ekho) alapjából az általuk az alapba befizetett összeget.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.