Változó agrártámogatások

baMég négy hétig nyújthatók be az egységes agrártámogatási kérelmek szankciómentesen, miközben a termeléshez kötött támogatások köre kibővül.

Idén az egységes támogatási kérelmeket április 9-étől lehet benyújtani a Magyar Államkincstárhoz (MÁK). Ebben az évben csaknem 50 közvetlen támogatási és vidékfejlesztési jogcímen igényelhető támogatás, valamint ezen jogcímekkel kapcsolatban teljesíthető az adatszolgáltatási kötelezettség.

Az egységes kérelem kitöltési felülete a MÁK e-ügyintézési felületén érhető el. A termelők jelentős körét érintő közvetlen támogatásokon – például az alaptámogatáson és a zöldítésen – túl a kapcsolódó nemzeti támogatások esetében (például átmeneti anyajuh támogatás és anyatehén tartás támogatása), valamint a Vidékfejlesztési Program (VP) intézkedéseinél (például agrár-környezetgazdálkodás és erdészeti jogcímek) kell ezt a felületet használni.
A szankciómentes kérelembeadásra 2019. április 9. és 2019. május 15. között van lehetőség. Április 11-től a változásvezetéssel érintett kérelmeket is be lehet már adni.

A szaktárcánál hangsúlyozzák, hogy a beadás kapcsán történtek módosítások, de a közvetlen támogatások igénylését, valamint az agrárkár-enyhítési rendszert illetően csak technikai korrekciókra került sor. Lényegében pontosításokra, bővítésekre, amelyek révén a termelők számára egyszerűbbé válik az igénylés menete. A legfontosabb változások közé tartozik például, hogy bővül a termeléshez kötött jogcímre bejelenthető kultúrák köre, ezentúl támogatás kérhető a közönséges szurokfű (oregánó), a kivi, a datolyaszilva és a füge termelésére. Fontos változás az is, hogy az ökológiai jelentőségű másodvetés akkor is elfogadható ökológiai jelentőségű területként (EFA-területként), ha azt a beforgatás helyett más módon dolgozzák be a talajba. A módosítás célja a forgatás nélküli talajművelés ösztönzése az erre alkalmas területeken – teszik hozzá a minisztériumban.

Ugyancsak módosult a jogszerű földhasználattal kapcsolatos nyilatkozat megtételének módja, erre ugyanis csak elektronikus úton kerülhet sor. A vetőmagtermesztőknek is érdemes figyelniük, mivel a vetőmagcélra termesztett növényeknél a termelőnek be kell jelentenie a szaporítóanyag célú termesztést a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalnál (NÉBIH). Ennek hiányában a kárenyhítési rendszer keretében szaporítóanyag célú termesztésre nem nyújtható be kárenyhítő juttatás iránti kérelem és a kárenyhítő juttatás számítása az alapnövény adatai alapján történik. Kárenyhítés kapcsán további változás a fóliás termesztésnél, hogy az idei évtől az EK fogalomtárban szereplő „termesztő berendezésben termesztett növény” meghatározását kell alkalmazni és ennek értelmében a talaj fóliatakarása és a fóliaalagút használata nem megengedett.

A falugazdászok idén is ingyenesen segítik a termelőket az egységes kérelmek beadásában – hívják fel a figyelmet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamaránál (NAK). Mint arra a NAK-nál is rámutatnak, több jogcím igénylése esetében a vonatkozó előírások és kötelezettségek változtak, a NAK szakemberei erről a kérelem kitöltésekor erről is felvilágosítást adnak az érintett ügyfeleknek. Mint azt a kamaránál kifejtik, a kérelmek szankciómentes benyújtására május 15-ig van lehetőség, az ezt követető napokon benyújtott kérelmek esetében munkanaponkénti 1 százalékos támogatáscsökkentés alkalmaznak. A kérelem beküldésére nyitva álló utolsó nap június 11. A május 15-ig beadott kérelmek szankció nélküli módosítása idén május 31. helyett június 2-ig lehetséges, kivételt képeznek ez alól az állatalapú támogatási kérelmek, amelyek változtatása esetén május 15. után már támogatáscsökkenéssel kell számolni.

A NAK felhívja a falugazdászok közreműködését igénybe vevő gazdálkodók figyelmét, hogy őstermelői kártyával vagy kamarai kártyával jelentősen gyorsítható az egységes kérelmek benyújtása. Célszerű, hogy az agrártámogatások igénylésekor az igénylő ügyfél személyesen járjon el. Amennyiben a gazdálkodó valamely családtagja nevében kíván eljárni, azt csak meghatalmazás birtokában teheti meg. A képviselet igazolására a NAK portáljáról letölthető MH1 nyilatkozatot kell kitöltve és aláírva magával vinnie a kamarai tagnak. Az agrártámogatások hatékony lehívásában a NAK-nak meghatározó szerepe van, minden évben rendre a támogatási kérelmek kétharmadát – mintegy 120 ezer kérelmet – a falugazdászok közreműködésével adják be a gazdák – teszik hozzá a kamaránál.

Egyre jobb minőségű egységes kérelmek érkeznek be, amiben óriási szerepe van a kérelmek jelentős részét benyújtó falugazdáknak, illetve az agrárkamarának – hangsúlyozzák a kincstárnál is. Mint kifejtik, leginkább ennek és a hivatali fejlesztéseknek köszönhető, hogy a napokban elindultak a végkifizetések is, a korábbi évektől eltérően tehát nem a májusi vagy a júniusi időszakban jutnak hozzá pénzükhöz a gazdálkodók, hanem gyakorlatilag a tavaszi munkák idején. Fentieknek nyomán a gazdák már az egységes kérelmek beadásának az időszakában tisztában lehetnek az előző évük támogatási eredményével is.

A MÁK tavaly összesen több mint 665 milliárd forint támogatást fizetett ki összesen több mint 190 ezer ügyfél részére, 170 jogcímben és mintegy 500 ezer kérelem feldolgozásával. Ebből az egységes kérelmek keretében kifizetett támogatások képviselik a legnagyobb volument. Ezeket viszont naptári évtől eltérően érdemes vizsgálni, a pénzügyi évhez, illetve az egységes kérelem beadásához és az előlegfizetéshez igazítva. Így nézve, a 2017-es évben benyújtott egységes kérelem tekintetében 2018. június 30-ig 425 milliárd forintot fizettek ki a gazdáknak, a 2018. évi egységes kérelem tekintetében pedig már néhány napja is több, mint 405 milliárd forintot a MÁK adatai szerint. Az uniós jogszabályok szerint június 30-ig kell legalább 90 százalékos kifizetési szintet elérni, különben támogatás-megvonás történhet.

A kincstár is igyekszik egyre inkább gazdabarát megoldásokat alkalmazni, az előzetes ellenőrzés 2016-os bevezetésekor még 45 ezer tételt tett ki, míg tavaly már csak 26 ezret, idén pedig 22 ezret. A MÁK az idei egységes kérelmek beadása során is alkalmazza az előzetes ellenőrzést, amely nagymértékben segíti, hogy a gazdálkodók hibátlan kérelmeket nyújtsanak be. Az elutasított kérelmek száma különben egyre inkább csökken.