Városierdő-fejlesztés Budapesten

A Pilisi Parkerdő Zrt. 2020-ban indította el Városierdő-fejlesztési Programját, amelynek hosszú távú célja a budapesti és Budapest környéki erdők ökoszisztéma-szolgáltatásainak biztosítása az itt élő emberek számára. A XX. kerületi Újtelepi-parkerdő Pesterzsébet Önkormányzatával közös fejlesztése e program egyik állomása, amelynek eredményeként a környéken élők egy, a mindennapi életminőségükhöz hozzájáruló zöld értékkel gazdagodtak.

A Pilisi Parkerdő Zrt. 2020-ban indította el Városierdő-fejlesztési Programját, amelynek hosszú távú célja a budapesti és Budapest környéki erdők ökoszisztéma-szolgáltatásainak biztosítása az itt élő emberek számára. A XX. kerületi Újtelepi-parkerdő Pesterzsébet Önkormányzatával közös fejlesztése e program egyik állomása, amelynek eredményeként a környéken élők egy, a mindennapi életminőségükhöz hozzájáruló zöld értékkel gazdagodtak.

A városi erdők sok látványos és talán még több kevésbé látványos szolgáltatással járulnak hozzá a városlakók életéhez. A látványos szolgáltatások közé tartoznak a szabadidős, rekreációs és sportolási lehetőségek, a kevésbé látványosak közé pedig a lokális klímavédelem, a levegő minőségének javítása vagy például a csapadékvizek „kezelésében” betöltött szerep. Az erdőknek az emberek számára nyújtott lehetőségeit, értékeit, „jóságait” nevezik összefoglalóan ökoszisztéma-szolgáltatásoknak.

A Pilisi Parkerdő Zrt. a Budapest és agglomerációjának területén található erdők nagy részének felelős kezelőjeként két alapszempontra koncentrálva tervezi és valósítja meg a fejlesztéseket: egyrészt a természeti értékek megóvásának, másrészt a helyi közösségek igényeinek szempontjaira. Az Újtelepi-parkerdő fejlesztésbe bevont 13 hektáros, ezüstfa, akác, magas kőris, kocsányos tölgy és csertölgy alkotta erdőterület kiinduló-állapotban igen csekély rekreációs, sport vagy más szabadidős lehetőséget nyújtott, azonban az itt élők egyértelműen megfogalmazták ezekre vonatkozó igényeiket. A Pilisi Parkerdő a kerület önkormányzatában hatékony támogató partnert talált a fejlesztésekhez. Így az egyeztetéseket és tervezést követően 2022. év végén megszületett a megállapodás, majd 2023. év elején megkezdődtek a kivitelezési munkálatok.

A Pilisi Parkerdő első lépésben hulladékmentesítette a területet, majd a szakemberek elvégezték a faállomány egészségiállapot-felmérését, amelynek alapján a legrosszabb állapotú, balesetveszélyes faegyedeket kivágták, az állományon pedig megtörténtek a megfelelő egészségügyi és baleset-megelőzési gallyazások. A sétautak kialakításához jelentős bozótirtásra, a kivágott faanyag ledarására, valamint az útfelületek kiigazítására volt szükség. Az Újtelepi-parkerdőben a Pilisi Parkerdő Városierdő-fejlesztési Programjának keretében egy 1400 méteres séta és futó kör valósult meg, amelynek mentén padok és kondieszközök kerültek elhelyezésre. Megújult a focipálya, valamint a központi tisztáson egy esőbeálló és két tűzrakóhely kialakítása történt meg. Ezen kívül a Pilisi Parkerdő munkatársai kialakítottak egy erdei kutyafuttatót is, ahol a négylábú kedvencek póráz nélkül szabadon kifuthatják magukat.

Az Újtelepi-parkerdő megújítását a Pilisi Parkerdő Zrt. mintegy 30 millió forintos költségvetésből valósította meg, amelyhez a XX. kerületi önkormányzat 20 millió forinttal járult hozzá, amin felül öt éven át évi 5 millió forinttal támogatja az új kerületi parkerdő fenntartását. A kerület és a Pilisi Parkerdő által közösen megvalósított erdei ökoszisztéma-fejlesztés hosszú távú befektetés: jó estben az Újtelepi-parkerdő az itt élők sok generációjának életminőségét javítja, s az erdőbe látogatók sokaságának nyújt rekreációs lehetőséget. Ahhoz, hogy ez így történhessen az erdő felelős fenntartására, kezelésre, valamint az erdőlátogatók felelős magatartására van szükség.
Közösen tudjuk megóvni, a jövő generációk számára átadni közösen létrehozott értékeinket.