Augusztus végéig kérhető az agrár-erdészeti támogatás

„Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Agrár-erdészeti rendszerek mezőgazdasági földterületeken történő első létrehozásához nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól” szóló 46/2009. (IV.16.) FVM rendelete értelmében a meghirdetett támogatás esetében a támogatási kérelmek benyújtásának végső határideje 2009. augusztus 31 – hívta fela  figyelmet Forgács Barnabás szakállamtitkár. A támogatás lehetőséget nyújt fás legelők létesítésére és hasznosítására, az extenzív állattenyésztés körülményeinek javítására, tág hálózatú ipai fa előállítását célzó faállomány kialakítására, valamint tájjellegű gyümölcsfa fajták telepítésére. A támogatást az MVH-nál regisztrált ügyfelek vehetik igénybe. Nem adható támogatás az 50 százalék feletti állami tulajdonban levő gazdálkodó szervezet vagy központi költségvetési szerv kérelmező részére.

Vissza nem térítendő

A támogatás formája egyszeri, területalapú, vissza nem térítendő támogatás. A támogatás mezőgazdasági parcellánkénti összege gyep- és fatelepítés együttes kivitelezése esetén hektáronként 1050 eurónak megfelelő forintösszeg, meglévő gyep esetében, kizárólag fatelepítésre hektáronként 740 eurónak megfelelő forintösszeg. Gyep és fatelepítés együttes kivitelezésére vonatkozó támogatást csak szántó művelési ágban lévő területeknél lehet igénybe venni. Egy adott terület esetében a két támogatási összeg együtt nem vehető igénybe. A támogatás a létesítési költségeket fedezi, mellette párhuzamosan a SAPS/SPS felvehető.

Rendkívül egyszerű

A támogatási kérelem benyújtása rendkívül egyszerű és az jogosult rá, aki rendelkezik a területre vonatkozó, földhasználati nyilvántartásba bejegyzett földhasználati joggal, és a rendeletben részletezett egyszerűsített fásítási tervvel. A tervezett terület el kell, hogy érje a minimum 1 ha, a legkisebb parcella a minimum 0,3 ha nagyságot. Amennyiben valaki a fenti feltételeket teljesíti, a támogatási kérelemmel együtt a következő dokumentumokat kell benyújtani: egyedi blokktérkép, egyszerűsített fásítási terv (amelyet felsőfokú erdészeti szakirányú végzettséggel rendelkező erdész készít el), a fásítási terv készítőjének végzettségét igazoló oklevélmásolat, igazolás ökológiai gazdálkodásról (nem kötelező).

Amit még tudni érdemes

Akit a támogatás érdekel, olvassa el a 46/2009. (IV. 16.) FVM támogatási rendeletet, vagy látogassa meg a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal honlapját, ahol a Közlemények menüpont alatt további részleteket tudhat meg a támogatás igényléséről szóló a 90/2009. (VII. 01.) MVH közleményből. A támogatási kérelmet kizárólag postai úton lehet benyújtani a földterület elhelyezkedése szerint illetékes megyei MgSzH Erdészeti Igazgatósághoz. A benyújtás után a telepítés saját felelősségre megkezdhető.

Készült az Európai Unió, a Magyar Köztársaság Kormánya és az ÚMVP irányító hatóságának támogatásával.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.