Az állattenyésztők is csak földdel kapnak támogatást

A változás a hízottbika- és az anyatehéntartást, az extenzifikációs (vágásra tenyésztett) szarvasmarha, valamint a kedvezőtlen adottságú területeken nyújtandó anyajuhtartás támogatást érinti. A támogatást a történelmi bázisjogosultsággal rendelkező mezőgazdasági termelők vehetik igénybe. A termeléstől elválasztott támogatások esetén a gazdálkodót a rendeletben előírt termelési kötelezettségek terhelik.

Csak a SAPS kapcsán

Az állatalapú termeléstől elválasztott támogatásra történelmi bázis jogosultság alapján az a mezőgazdasági termelő jogosult, akinek jár az egységes területalapú támogatás, és mint nyilvántartott állattartó, megtalálható a Tenyészet Információs Rendszerben (TIR). Az idén tehát csak azok a termelők részesülhetnek állatalapú termeléstől elválasztott támogatásban, akik egységes területalapú támogatási (SAPS) kérelmet nyújtanak be, és jogosultak annak igénybevételére. Ennek hiányában a történelmi bázisjogosultsággal rendelkező gazdálkodónak sem fizethető elválasztott támogatás.

El is lehet utasítani

A 2007. óta alkalmazott történelmi bázisjogosultság vagyoni értékű jog, amely korlátozottan forgalomképes, így adható-vehető, illetve bérbe is lehet adni. Bázisjogosultságot tehát úgy lehet szerezni, hogy egy másik gazdálkodótól megveszik, vagy bérbe veszik. A megvételt, illetve a bérbevételt a termelő köteles bejelenteni az e célra rendszeresített formanyomtatványon a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnak (MVH). A gazdálkodónak nem kell attól tartania, hogy ha valamilyen ok miatt nem lesz jogosult a támogatásra – s így kifizetés sem történik – akkor a vagyoni értékű jogát megvonják. Abban az esetben azonban, ha a mezőgazdasági termelő a termeléstől elválasztott támogatást nem kívánja igénybe venni, arról 2009. november 30-ig nyilatkozatot nyújthat be az MVH-hoz.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.