Bizonytalan a világválság hatása az élelmiszerbiztonságra

Tabajdi Csaba ezt hozzászólásában is hangsúlyozta, amit írásban nyújtott be az Európai Parlamentben elfogadott McGuiness jelentéshez, amely az európai uniós Közös Agrárpolitika és a globális élelmiszerbiztonság összefüggéseit vizsgálja. A jelentés megállapítja, hogy 2006 óta a kukorica ára háromszorosára, a búza világpiaci ára pedig 180 százalékkal nőtt, miközben az élelmiszerárak összességében 83 százalékkal emelkedtek. Az utóbbi időszakban ugyan kisebb mértékben csökkent az élelmiszerek ára, de belátható időn belül nem fognak visszatérni a 2006-ot megelőző szintre. Tabajdi szerint az olcsó élelmiszer korszakának vége szakadt. A jelenlegi tendenciák szerint 2050-re a világ népessége 9 milliárd főre gyarapszik, ellátásukhoz meg kell duplázni a jelenlegi mezőgazdasági termelési szintet. Az élelmiszer stratégiai jelentőséghez jut a XXI. században, ezért kiemelten fontos, hogy megőrizzük, és lehetőség szerint növeljük az Európai Unió mezőgazdasági potenciálját. Az EU jelentős élelmiszertermelő, a globális búzatermelés 17 százalékát, a tejtermelés 25 százalékát, a sertéshústermelés 20 százalékát adja, de emellett további élelmiszerimportra szorul. Figyelemmel kell lennünk ugyanakkor a mezőgazdasági termelés megnövekedett költségeire és törekednünk kell az energia- és vízfelhasználás csökkentésére.
Az MSZP EP delegáció vezetője kiemelte, elfogadhatatlan, hogy a KAP ágazati reformjainak következtében csökkent az Európai Unió mezőgazdasági termelése. Ezt jól példázza a magyar cukoripar eltűnéséhez vezető cukorreform, a szőlőtőkék kivágására adott támogatás a borreform keretében, és ebbe az irányba hat a közvetlen mezőgazdasági támogatások termeléstől való elválasztása is. Mind Európában, mind a fejlődő országokban szükség van a mezőgazdasági termelés növelésére, utóbbi országokat az Európai Unió a mezőgazdasági technológia, a know-how átadásával is segítheti.
Tabajdi a jelentés kapcsán elmondta: meg kell találnunk a megfelelő egyensúlyt az élelemtermelés és a bioüzemanyag-előállítás között, utóbbi nem veszélyeztetheti a globális élelmiszerbiztonságot. Az EU gabonatermelésének jelenleg mindössze 2 százalékát fordítják bioüzemanyag-előállításra, miközben az amerikai kukoricatermelés 25 szzaléka megy erre. Az Egyesült Államok bioetanol programja jelentős szerepet játszott a 2008-as élelmiszerár-robbanásban, a tapasztalatokból okulva az Európai Uniónak felül kell vizsgálnia a bioüzemanyagok arányára tett korábbi vállalását.
Végül Tabajdi üdvözölte a jelentés azon részét, amely határozott cselekvést követel az élelmiszer-kiskereskedelmi monopóliumok kialakulása ellen és olyan mechanizmusok felállítását kéri a tagállamoktól, amelyek segítik a termelők érdekérvényesítését a nagy forgalmazókkal való tárgyalásokon.

Kapcsolódó hírek:
EU: globális élelmiszertartalékkal az éhínség ellen

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.