Brüsszeli bírság tejkvóta túllépéséért

Az Európai Bizottság által az éves tagállami nyilatkozatok alapján elvégzett előzetes számítások szerint bizonyos tagállamoknak összesen valamivel több mint 340 millió euró összegű illetékre kell számítaniuk azért, mert a 2007/2008-as gazdasági évben túllépték tejkvótájukat. Tavaly az akkor érintetteknek összesen 221 millió euró összegben kellett illetéket fizetniük. A szállítási kvótáját ezúttal hét tagállam (Ausztria, Ciprus, Hollandia, Írország, Luxemburg, Olaszország és Németország) lépte túl összesen 1 217 000 tonnával, amiért 338,7 millió euró összegű illetéket kell fizetniük. A többlet mintegy 47%-a az Olaszországban teljesített szállítások kapcsán keletkezett, az illeték 30%-át Németországnak kell befizetnie. Olaszország 5,7%-kal, Ciprus 3,9%-kal, Ausztria pedig 3,2%-kal lépte túl a szállítási kvótáját. A fogyasztóknak történő közvetlen eladásokkal összefüggésben Ciprus, Hollandia és Luxemburg számolt be összesen 4673 tonna túllépésről, amely összesen 1,3 millió euró összegű illeték befizetését teszi szükségessé, 92%-ban Hollandia részéről.

A 2007/2008-as kvótaévben (2007 áprilisától 2008 márciusáig) a tejipari létesítményekbe való beszállításra vonatkozó teljes kvóta 139,6 millió tonna volt. Ez az Európai Unió huszonhét tagállamában összesen 1 050 000 egyéni kvótára oszlik. A fogyasztóknak történő közvetlen eladásokra egy 3,4 millió tonnás külön kvóta vonatkozik, amely 527 646 egyéni kvótára van felosztva.

A befizetendő összes illeték 2007/2008-ban lényegesen (53%-kal) több lesz, mint 2006/2007-ben volt, mert bizonyos tagállamokban jobban növekedett a szállítások kiigazított mennyisége, mint az adott tagállam kvótája. Ez történt Ciprus, Hollandia és Németország esetében. Ha Romániát és Bulgáriát nem tekintjük (ezekben az országokban a kvótarendszer alkalmazása 2007/2008-ban kezdődött meg), az Európai Unió fennmaradó huszonöt tagállamában a szállítások kiigazított mennyisége 767 000 tonnával volt nagyobb, mint 2006/2007-ben, miközben a 2003. évi KAP-reform eredményeképpen a kvóta csupán 491 000 tonnával növekedett. A huszonhét tagállam közül húszban a termelőknek nem kell illetéket fizetniük a szállítások után, ezek a tagállamok ugyanis nem lépték túl a kvótájukat.

A rendszer működése

Az Európai Unióban a tehéntejet kvóták alapján hozzák forgalomba, amelyeket eredetileg a kínálat és a kereslet kiegyensúlyozása és a túlkínálat megakadályozása érdekében vezettek be. Minden egyes tagállam két kvótával rendelkezik: az egyik a tejipari létesítményekbe beszállított mennyiségekre, a másik a fogyasztóknak történő közvetlen eladásokra vonatkozik.

Ezeket a mennyiségeket az egyes tagállamok felosztják a termelők között (egyéni kvóták). A nemzeti kvóta túllépése esetén az érintett tagállamban a túllépésért felelős termelőknek úgynevezett többletilletéket kell fizetniük. Ezt a többletilletéket a tehéntej-termelőknek az április 1-jétől március 31-ig tartó tizenkét hónapos időszak során általuk értékesített tej és tejjel egyenértékű termékek azon teljes mennyisége alapján kell állniuk, amennyivel túllépték a kvótát. A tagállamoknak minden évben szeptember 1-jéig jelentést kell benyújtaniuk a Bizottságnak a tejkvótarendszer előző időszakbeli alkalmazásáról. A jelentéstételi kötelezettségüket a tagállamok egy kérdőív kitöltésével teljesítik, amelyben megadják a többletilleték kiszámításához szükséges összes adatot. Az esetleges túllépés minden száz kilogrammjáért 27,83 euró összegű többletilletéket kell fizetni.

A kvótarendszer megszüntetése 2015-ig

A közös agrárpolitika (KAP) 2003. évi reformja keretében az a döntés született, hogy a tejkvótákat 2015. április 1-jéig fokozatosan fel kell számolni. A KAP állapotfelmérésével kapcsolatos javaslataiban a Bizottság azt indítványozta, hogy a kvóták 2009/2010-től 2013/2014-ig minden évben egy-egy százalékkal nőjenek, ami lehetővé tenné, hogy a piac különösebb zavarok nélkül, fokozatosan alkalmazkodhasson a kvóta nélküli világhoz.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.