Elfogadták a jövő évi költségvetést megalapozó törvénycsomagot

Ezek a részek a bírák jogállásáról, valamint az Állami Számvevőszékről szóló törvényt módosítják. Az egyszerű többséget igénylő részeket 196 igen, 162 nem szavazattal és egy tartózkodás mellett hagyta jóvá az Országgyűlés. A törvénycsomag 41 törvényt módosít, megteremti a családi napközi és a családi gyermekfelügyelet (bölcsőde-óvoda) intézményét. A családi napköziben legfeljebb 5, a gyermekfelügyelet keretében pedig 3 gyermek gondozható.

Nincs összeférhetetlenség?
A köztisztviselői törvénybe kiegészítésként került be az a szabály, hogy köztisztviselő lehet többségi állami tulajdonú cégben vezető tisztségviselő, felügyelőbizottsági és auditbizottsági tag. Feltétel azonban, hogy a poszt betöltésére az államháztartás, illetve a pénzügyi közvetítőrendszer stabilitása érdekében hozott állami intézkedés miatt kerüljön sor. Ebbe a körbe tartozik az állami tőkeemelés, a kölcsönnyújtás, a kezesség-, illetve garanciavállalás.

Akiket nem lehet támogatni
A módosuló államháztartási törvény szerint az államháztartás alrendszereiből nem nyújtható támogatás az állam, az önkormányzat, a költségvetési szerv, vagy a közalapítvány többségi befolyása alatt álló gazdasági társaságnak, amíg az nem teszi közzé a vezetői javadalmazását. A vezetők körébe tartoznak a vezető tisztségviselők, és a felügyelőbizottsági tagokon túl a társaság működése szempontjából meghatározó munkakört betöltő munkavállalók. A közzétételben szerepelni kell valamennyi közvetlen és közvetett pénzbeli juttatásnak, egyéb járandóságnak, valamint a titoktartás idejének és ellenértékének. A részletekről külön jogszabály rendelkezik.

Ami a pályakezdőkre vár
A pályakezdő fiatalok foglalkoztatási kedvezménye differenciálódik. Az alap- és középfokú végzettséggel rendelkezők tb-járulékából a foglalkoztatás első évében a bruttó bér 10 százaléka, a második évben pedig 20 százaléka jár kedvezményként. A felsőfokú végzettségűek után a foglalkoztatás első 9 hónapjában jár a 10 százalékos, a következő 3 hónapban pedig a 20 százalékos kedvezmény.

Zárószavazás előtti módosító
Egy zárószavazás előtt elfogadott módosító javaslat megteremti az egyablakos gépjármű-ügyintézés törvényi alapjait, ennek alapján jelentősen egyszerűsödik a műszaki vizsga, a környezetvédelmi vizsgálat és az eredetiségvizsgálat eljárása. Egy másik módosítás szerint kétszeresre emelik a hallgatói munkadíj, mint a bevétel, adóterhet nem viselő járandóságnak minősülő részét. A törvénycsomagban az is szerepel, hogy 2011. december 31-ig nem idegeníthető el balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozási követelményekkel érintett területeken lévő állami tulajdonú ingatlan. 

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.