Június 1-ig lehet jelentkezni az állam által finanszírozott földmegosztásra

A jelentkezési határidő elmulasztása jogvesztő, tehát ezt követően csak saját költségen, összetettebb eljárásban, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959.évi IV. tv (Ptk.) alapján szüntethető meg az osztatlan közös tulajdon. A Vidékfejlesztési Minisztérium az érintettek megfelelő tájékoztatása érdekében – a lakosság részéről leggyakrabban felmerülő kérdéseket és válaszokat  tartalmazó – összeállítást készített, amely a www.ujfoldtorveny.kormany.hu honlapon olvasható. Jelenleg mintegy 2 millió hektár rendezetlen, osztatlan közös tulajdonban lévő termőföld van Magyarországon. Ez közel 272 000 db földrészletet és 2 millió tulajdonost jelent. Az Országgyűlés 2012. január 1-jei hatállyal módosította a Földrendező és földkiadásról szóló törvényt, amely kimondja: a 2012.június 1-ig kérelmezett földmegosztás költségét az állam viseli. A jogszabály alapján, ha a földkiadási eljárás eredményeként létrejött osztatlan közös tulajdon tulajdonostársait megillető tulajdoni hányadokat az ingatlan-nyilvántartásba jogerősen bejegyezték, akkor bármely tulajdonostárs kezdeményezheti az ingatlan megosztását annak érdekében, hogy saját tulajdoni hányadát önálló ingatlanként kaphassa meg. Az osztatlan közös földtulajdon rendezésével könnyebb a föld értékesítése és egyszerűbb a hasznosítása. A 2014. április 30-áig tartó földmoratórium feloldásáig rendeznünk kell a birtokviszonyokat, és fel kell készülnünk a teljes körű liberalizációra. Ennek egyik legfontosabb eleme az osztatlan közös földtulajdonok igény szerinti kimérésének, a tulajdonosok birtokba helyezésének, a földek egymás közötti adásvételének, cseréjének illetve a fennmaradó/felajánlott területek állami felvásárlásának felgyorsítása. A Vidékfejlesztési Minisztérium még az idén beterjeszti az Országgyűlés elé az új föld- és az új családi gazdaságokról szóló törvényt, amely meg fogja akadályozni a spekulatív célú földszerzéseket és rendezi a gazdátlan földek helyzetét is.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.