Május végig lehet szőlő újratelepítési kérelmet beadni

A Magyar Agrárkamara közleménye szerint csökkentő tényező például, ha a gazda fiatal mezőgazdasági termelő. A tájékoztatás szerint a vásárolt újratelepítési jog nem forgalomképes és nem továbbértékesíthető, kizárólag a vásárló használhatja fel. A szőlőtermelési potenciálról szóló minisztériumi rendelet szerint újratelepítési jog az árutermő borszőlő ültetvény engedélyezett kivágásával keletkezik. Az újratelepítési jog a kivágott ültetvénnyel megegyező nagyságú területre szól. A jogosult e jogát Magyarországon bárhol, a használatában vagy tulajdonában lévő szőlőültetvény telepítésére alkalmas földrészleten felhasználhatja annak időbeli hatályán belül. Újratelepítési jogot az a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnál regisztrált gazdálkodó vásárolhat, aki nyilvántartásba vételekor megadta fizetési számlaszámát; kis- és középvállalkozás és ezt be is jelentette a regisztráció alkalmával, vagy legkésőbb a kérelem benyújtásával egyidejűleg erről bejelentést tesz; továbbá az újratelepítési jog vásárlási kérelmével egyidejűleg telepítési engedély iránti kérelmet nyújt be a területileg illetékes hegybíróhoz. A gazdálkodónak egyebek mellett vállalnia kell, hogy a vásárolt jogot annak időbeli hatálya alatt, de legkésőbb a vásárlás borpiaci évét követő második borpiaci év végéig oltalom alatt álló eredet megjelöléssel vagy oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel előállított bort adó ültetvény telepítéséhez használja fel. Az újratelepítési jog vásárlása iránti kérelemben megjelölt területnagyság nem lehet nagyobb a telepítési engedély iránti kérelemben szereplő terület nagyságnál.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.