Megújuló közösségi és szolgáltató terek a falvakban

A célt a kormányzat is rendkívül fontosnak tartja, ezért miniszterelnöki megbízott koordinálja a programmal kapcsolatos tevékenységet.

Elérhetők lesznek a szolgáltatások

Halmai Gáborné miniszterelnöki megbízott elmondta, hogy az ÚMVP III. tengelyének keretében meghirdetett intézkedés révén a falvakba is eljuthatnak mindazok a szolgáltatások, amelyek eddig hiányoztak onnan, és elérésükhöz sokat kellett utazniuk a helyieknek, vagy egyszerűen kénytelenek voltak nélkülözni azokat. Az IKSZT-k másik előnye, hogy a lakosság egy helyen találhat meg számos korábban már elindított, bevált szolgáltatást is, amelyeket a teleházban, a művelődési otthonban vagy az e-Magyarország pontokon használtak. Ezek, és a helyi igényekből következően szükségessé váló új szolgáltatások összessége a várakozások szerint jobb életminőséget, nagyobb kényelmet és magasabb színvonalat fog jelenteni a kistelepülésen élő közösségek számára. Fontosnak tartotta megemlíteni, hogy nemcsak a megújult közösségi terek beindítását támogatja az ÚMVP, hanem az első három évben ezek működtetéséhez is támogatásért folyamodhatnak a nyertes települések.

A projekteket össze kell hangolni

Az integrált közösségi és szolgáltató terek létrehozásának legfőbb célja az alapszolgáltatások fejlesztése és elérhetővé tétele – összegezte Bakti Krisztina. A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium vidékfejlesztési osztályvezetője kifejtette, hogy összetett feladatról van szó, ezért a projekteknek is komplexnek, a szükségletekkel összehangoltnak kell lenniük. A beruházás ugyanis két lábon áll, egyfelől egy meglévő épület felújításával teremtenek helyet az újításnak, másfelől pedig olyan szolgáltatásokkal töltik fel az új intézményt, melyekre valós igény mutatkozik.

Címbirtokosnak is lenni kell

IKSZT létesítésére, illetve ezt megelőzően a beruházási pályázat benyújtására azokon a településeken van mód, ahol az önkormányzat vagy egy nonprofit szervezet címbirtokosként szerepel. Tudniillik a mostani kiírást megelőzte egy címbirtokosi pályázat, melynek során elképzeléseiket kifejtve minősíttetniük kellett magukat a potenciális kedvezményezetteknek, akik erről okiratot kaptak kézhez. Ez azt igazolja, hogy a leendő projektgazdák körültekintő felméréseket végeztek, és annak nyomán megfelelő, fenntartható szakmai programot dolgoztak ki. A kétlépcsős pályázat arra jelent garanciát, hogy olyan falvak jussanak a közösségi pénzekhez, akik magas színvonalú szolgáltatási koncepciót dolgoztak ki, s az abban foglaltakat a beruházást követően hosszú távon működtetni is képesek lesznek – magyarázta Bakti Krisztina. A lehetőség egyébként az 5 ezernél kevesebb lélekszámú településeknek szól, ám ebből a körből sem pályázhatnak a városok, illetve a kistérségi központok. Szeptember 1-je óta egészen a hónap végéig várják a 936 címbirtokos település támogatási kérelmeit az ÚMVP közösségi és szolgáltató terek létrehozását célzó, 20 milliárd forintot kitevő forrásaira.

A siker kulcsa

Az IKSZT-k sikerének kulcsa a szolgáltatások széles köre és magas minősége. Ezért bizonyos típusokat kötelező – és ingyenesen nyújtandó – elemként tartalmaz a kiírás, amelyeket mindenképpen telepítenie kell a projektgazdának. Ilyen például a közösségi internet-hozzáférés, ami ma még nem minden falun élő számára elérhető, holott egyre inkább elengedhetetlen része a mindennapi életnek, és sok esetben a hatékony ügyintézés is megkívánja az online kapcsolatot. Ide tartoznak továbbá az ifjúsági és közművelődési programok szervezése, valamint a lakosság és a vállalkozások információhoz való hozzájuttatásának biztosítása Egyéb szolgáltatásokkal korlátlanul bővíthető a kör: a projektek megálmodói döntenek arról, hogy mivel szeretnék szélesíteni az elérhető szolgáltatások tárházát. Nem kötelező, de példaértékű „hozzávalók” például a Tanoda és a Biztos kezdet elnevezésű kezdeményezések, illetve a családi napközi, melyek a kisgyermekek napközbeni elhelyezéséről, képességeik és tudásuk fejlesztéséről gondoskodik, mialatt a szülők dolgoznak.

Lehet pályázni!

A falvak új közösségi színtereinek megvalósítására tehát szeptember 1. és 31. között lehet pályázni. Hogy mennyibe kerül egy ilyen projekt, az esetileg változó, hiszen a költségeket nagymértékben befolyásolja a felújítani kívánt ingatlan mérete és állapota, illetve a telepíteni kívánt szolgáltatások összetétele. A támogatás felső határa az ÚMVP ismerői számára már megszokottnak mondható 200 ezer euró, ami több mint 50 millió forintot jelent. Várhatóan még az idei évben megszülethetnek a támogatási határozatok.

Készült az Európai Unió, a Magyar Köztársaság Kormánya és az ÚMVP irányító hatóságának támogatásával.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.