Nagyobb hangsúly a versenyképesség növelésén és a géptámogatáson

Újra igényelhető a „Mezőgazdasági termékek értéknövelése” című támogatás az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból (EMVA), amely a mezőgazdasági termékek feldolgozását és értékesítését hivatott segíteni. Mindemellett módosult a géptámogatások kifizetési kérelmeinek beadási határideje. Hét év alatt 1300 milliárd forintot használhatnak fel a vidéki nyertesek az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) keretében. Az EMVA a Programon keresztül mindenekelőtt az agrárium versenyképességének javítására áldoz pénzt: a források csaknem felét, egész pontosan 47 százalékát a mezőgazdaság és az élelmiszer-feldolgozás technológiai hátterének fellendítésére fordíthatjuk.

Ismét megnyitott jogcím
Az októberben ismét megnyitott mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó jogcím keretösszegéből, új termékek, eljárások és technológiák bevezetését is támogatja az unió. A gazdák támogatási kérelmeikkel a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) illetékes kirendeltségeihez fordulhatnak október 20. és november 30. között. A támogatás célja elsősorban az, hogy a mezőgazdasági termékek feldolgozásának, illetve forgalmazásának javításával vagy új termékek, eljárások, technológiák bevezetésével növekedjen a mezőgazdasági üzem, illetve az élelmiszeripari vállalkozás összteljesítménye és versenyképessége. A pályázat kiírói az élelmiszerbiztonsági, és higiéniai feltételek javulását, valamint környezetterhelés csökkenését is várják a programtól. A támogatás széles termékskálát érint – a hústól, a tejtermékeken át, a zöldség- és gyümölcsfeldolgozásig -, ám a halászati termékekre nem vonatkozik. 

Három célterület
Három célterületre osztható a támogatás, amik közül az első a versenyképesség javítását, és a termékszerkezet átalakítását szolgálja. Ide sorolható például egy hűtőház építése, új mezőgazdasági gépek vásárlása. A második célterület a vállalkozás korszerű működésének feltételeit finanszírozza: az élelmiszerbiztonsági és környezetvédelmi feltételek javítását, az energiafelhasználás racionalizálását, valamint az üzemirányítás korszerűsítését. A harmadik célcsoportban az állattartó- és feldolgozó üzemek új vágópontok létrehozására, vagy a már meglévő korszerűsítésére pályázhatnak.

Számos tevékenység támogatható
A célterületekhez köthetően számos tevékenység támogatható: többek között épületépítés és -felújítás, gép- és technológia-beszerzés, a gazdálkodás bármely területét kiszolgáló szoftver fejlesztése és az azt kiszolgáló hardver megvásárlása, valamint az előkészítéséhez kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele is. A gépek beszerzésénél az október 13-án lezárt, „Élelmiszeripari gépek és technológiai berendezések” elnevezésű katalógusban szereplő, az első üzembe helyezésű gépek, technológiai berendezések megvétele támogatható. 

Jogosultsági feltételek
A mezőgazdasági termelők jogosultsági feltételei között szerepel, hogy az üzemméretük haladja meg a 4 EUME-t, és az értékesítésből származó árbevételüknek legalább 50 százaléka nem-feldolgozott mezőgazdasági termékek értékesítéséből származik. Ugyanakkor nem mezőgazdasági termelők is pályázhatnak erre a  Az ő esetükben feltétel, hogy értékesítésből származó árbevételüknek kevesebb, mint 50 százaléka származzon nem-feldolgozott mezőgazdasági termékek értékesítéséből. A gyümölcs és szőlő törkölypálinka előállítására ugyanis kizárólag nem mezőgazdasági termelők nyújthatnak be támogatási kérelmet.

A mezőgazdaság egyik legsúlyosabb problémája
A mai mezőgazdaság egyik legsúlyosabb problémája, hogy a termelés sok ponton nem felel meg a modern kor és piac követelményeinek. Ennek orvoslására hivatottak azok az intézkedések, amelyek a termelési szerkezetváltás ösztönzését célozzák meg, méghozzá a fenntartható termelési struktúra kialakításával párhuzamosan. Vezérelvként fogalmazódik meg a fenntartható, versenyképes agrár- és élelmiszergazdaság megteremtése, amihez elengedhetetlenül szükséges, hogy az ágazat szereplői megfelelő ismeretekkel és szaktudással rendelkezzenek – nem véletlen, hogy ezek megszerzésére is nagy figyelmet fordít az ÚMVP. A fizikai erőforrások korszerűsítése és fejlesztése, az innováció elősegítése szintúgy jelentősen hozzájárulhat az ágazat sikerességéhez, ahogy a mezőgazdasági termelés és termékek minőségének javítása hasonlóképpen ezt szolgálja.

Támogatás a szövetkezéseknek
Érthető ez, hiszen egyszerű belátni, hogy minél jobb és minél inkább a vevői elvárásoknak megfelelni képes termékeket állítanak elő a hazai termelők, annál eredményesebben küzdhetnek nemcsak a talpon maradásért, hanem a feljebb lépésért. A termelők közötti szövetkezés, ami a piaci érvényesülés másik sarkalatos pontja és egyben a közös érdekképviselet fóruma, szintén komoly támogatást élvez az I. tengely forrásaiból.

Frissen megnyílt támogatás
A frissen megnyílt „Mezőgazdasági termékek értéknövelése” című támogatás mértéke, mezőgazdasági termelő esetében az elszámolható kiadások 40 százaléka, nem mezőgazdasági termelő esetében pedig a kiadások 50 százaléka lehet. A legkisebb igénybe vehető támogatási összeg 8 ezer eurónak megfelelő forintösszeg, legmagasabb összege vágópontok létrehozása és korszerűsítése kapcsán 480 ezer euró lehet. A másik két célterületen a legmagasabb forrásösszeg 1.600.000 eurónak megfelelő forint lehet.  A támogatási kérelmet az MVH honlapján közzétett formanyomtatványokon postai úton kell benyújtani a hivatal illetékes regionális kirendeltségeihez október 20. és november 30. között. A támogatás további részleteiről a 47/2008. (IV.17.) számú FVM rendeletből és a www.umvp.eu oldalon olvashat. 

ÚMVP I. tengely kifizetések: több, mint 124 milliárd
Az ÚMVP I. tengely versenyképesség javító intézkedéseiben az összes kifizetések összege mára már több mint 124 milliárd forintra rúg. De számos új jogcím nyílik az ÚMVP-ben idén ősztől is. Szeptembertől újraindult a fiatal gazdák és a termelői csoportok működésének támogatása, majd októberben megnyílt az állattartó telepek korszerűsítésére, az élelmiszeripari beruházásokra, a szakképzésre, illetve a tanyás térségek és a történelmi borvidékek jobb elérését célzó mezőgazdasági utak fejlesztésére kijelölt program. 

Módosult a géptámogatási határidő
A rendkívül népszerű géptámogatási programmal kapcsolatban időközben módosult a kifizetési kérelmek beadási határideje. November végéig lehet beadni ezeket a kifizetési kérelmeket az „Önálló, építéssel nem járó gépek, berendezések beszerzése” jogcímre, azaz géptámogatásra – jelezte a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) . A határidő meghosszabbítására azért volt szükség, hogy a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (FVM) és a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) elegendő időt biztosítson a támogatást nyert ügyfelek részére a gépberuházások megvalósításához. Az MVH felhívta a figyelmet arra, hogy csupán a kifizetési kérelem benyújtási határideje változott, minden egyéb tekintetben továbbra is a támogatás kifizetésének igényléséről szóló közlemény az irányadó. Fontos, hogy a gazdálkodók tisztában legyenek azzal, hogy míg a 2007-ben meghirdetett gépberuházás megvalósítására 2 éven belül volt lehetőségük a támogatási döntés kézhezvételétől számítva, addig a 2009-es benyújtású támogatási kérelmek esetében a beruházásokat 2009. november 30-ig kell megvalósítaniuk, úgy hogy pénzügyileg is szükséges kiegyenlíteni az elszámolni kívánt tételeket. 

Csaknem 4500 jóváhagyott kérelem
2007-ben közel 4 500 kérelmet hagyott jóvá a hivatal, melyek együttes összege elérte a 41,5 milliárd forintot, s ebből már 36,5 milliárd forint kifizetésére sor került. A támogatási igényeket a gazdálkodók június 15. és július 15. között nyújthatták be az MVH illetékes megyei kirendeltségéhez. A vissza nem térítendő támogatás mértéke a beruházás összes elszámolható kiadásának 25 százaléka, a kiemelten támogatott gépeknél 35 százaléka, míg a támogatás felső határa 735 000 eurónak megfelelő forintösszeg volt. Az újabb pályázati időszakban 5 300 támogatási kérelem érkezett be a Hivatalhoz, melyek összegigénye elérte a várakozásokon felüli 39 milliárd forintot. A bírálatot követően több mint 5 100 kérelmet jóváhagytak, amely közel 38 milliárd forintot jelent.
A LEADER program határidejét is meghosszabbították

Az ÚMVP LEADER programjának beadási időszakát meghosszabbították: a pályázatokat 2009. november 16-áig lehet benyújtani.

Készült az Európai Unió, a Magyar Köztársaság Kormánya és az ÚMVP irányító hatóságának támogatásával.

 

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.