Sikeresen működik és fejlődik a LEADER program

A LEADER az Európai Unió több fejlődési szakaszt megélt vidékfejlesztési programja, amelynek célja az elmaradott vidéki térségek felzárkóztatása. A program sajátossága, hogy az alulról jövő kezdeményezéseket támogatja, a helyi közösségek önszerveződő képességére, a társadalom különböző csoportjainak együttműködésére épít. A Központi Statisztikai Hivatal legújabb tanulmánya feldolgozza a magyarországi LEADER-történetet, így hiteles adatokkal kerül alátámasztásra a program sikere. Magyarországon a vidéki térségek szereplői (önkormányzatok, vállalkozások és civil szerveződések) aktivizálódtak, hálózatokat, partnerségeket alakítottak ki saját mikrotérségük fejlesztése érdekében. Megismerkedhettek az uniós programok, pályázatok eljárásrendjével, intézményrendszerével. A sok felszínre került elképzelés, ötlet hasznos felkészülést jelentett a LEADER hazai bevezetéséhez.

Még a csatlakozás előtt indult a felkészülés

Még az uniós csatlakozásunk előtt kísérleti programként 2001–2002-ben indult a LEADER, amelynek elsődleges célja az volt, hogy segítse az EU LEADER programjára való felkészülést. Hazánk 2004. évi európai uniós csatlakozása lehetővé tette, hogy az Unió tagállamai által elérhető pénzeszközökből a magyar mezőgazdasági termelők, a vidéken élők is forrásokhoz jussanak. A helyi akciócsoportok földrajzilag összefüggő területen, egymással szomszédos települések összefogásaként jöttek létre. Nem volt kritérium azonos statisztikai kistérséghez vagy megyéhez, régióhoz tartozás, egy település azonban csak egy helyi akciócsoportnak lehetett tagja. A LEADER gondolatiságának megfelelően a helyi akciócsoportok a jóváhagyott helyi vidékfejlesztési tervek alapján írták ki pályázataikat. A 70 akciócsoport területéről összesen 3600 pályázatot nyújtottak be, amelynek összes tervezett költsége meghaladta a 10 milliárd forintot.

Összesen 4,5 millió fő érintett

Amikor 2007 szeptemberében az Európai Bizottság elfogadta az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programot, amely a 2007–2013 közötti időszakra vonatkozóan határozta meg a vidékfejlesztés stratégiáját. Ennek keretében 1300 milliárd forint uniós – EMVA – és nemzeti támogatási forrásból nyílt lehetőség a magyar mezőgazdasági termelők segítésére és a vidék fejlesztésére. A LEADER program regisztrációs időszaka 2007 negyedik negyedévében zárult le. Összesen 96 helyi közösség kérelme került elfogadásra, így 3019 település és több mint 12 ezer szervezet kapcsolódott be közvetlenül a programba. Az ország településeinek 96 százaléka, népességének pedig 44 százaléka – 4,5 millió fő – lett érintett a LEADER-ben.

III. tengely: ősztől ismét benyújthatók a pályázatok

Tavaly ősszel írták ki a III. tengely pályázatait, turisztika, mikrovállalkozás, falumegújítás és vidéki örökség megőrzése témakörökben. A LEADER előző szakaszához képest ekkor már másfélszeresére nőtt a benyújtott kérelmek száma. A projektek megvalósításához 108 milliárd forint támogatási összeget igényeltek a pályázók. Legtöbb pályázatot (több mint 1700-at) a mikrovállalkozások létrehozásához és fejlesztéséhez nyújtottak be. Szintén népszerűnek tekinthető a turisztikai tevékenységek ösztönzése (1530 kérelem), illetve a falumegújítás jogcím (1590 pályázat). A LEADER helyi akciócsoportoknak a pályázat előértékelésénél és kezelésében van szerepük ebben az esetben, azonban mint arról már hírt adtunk honlapunkon, megkezdődött a IV. tengely tervezése, ahol már kulcsfontosságú szerephez juthatnak. A III. tengely pályázatait októbertől lehet ismét benyújtani, azonban a program népszerűsége miatt érdemes már most megkezdeni a felkészülést.

Újabb programcsoport indul

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) ún. IV. tengelyének tervezése elkezdődött, a pályázati kiírások ősszel várhatóak, méghozzá az alábbi területeken: közösség, ifjúság, sport, turizmus, energetika és szociális fejlesztések. A III. tengelyes pályázatoknál a LEADER Helyi Akciócsoportoknak még kisebb szerepe van, az előértékelésben vesznek részt, míg a IV. tengely esetében már teljes mértékben ők döntenek majd a támogatás odaítéléséről. A legsikeresebb uniós vidékfejlesztési kezdeményezés célja a térségi belső erőforrások fenntartható és innovatív felhasználása, az aktív vidéki szereplők közötti együttműködés megalapozása, a fenntartható helyi fejlesztési stratégiák előkészítése és megvalósítása. A hazai és nemzetközi régiók, térségek és települések közötti együttműködések különböző formáinak támogatása a hasonló adottságú, hasonló problémákkal szembenéző területeket kovácsolja össze, a máshol működő jó gyakorlatok átvétele, a közös gondolkodás megkönnyíti a felzárkózást Európához.

Készült az Európai Unió, a Magyar Köztársaság Kormánya és az ÚMVP irányító hatóságának támogatásával.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.