Startolnak az erdészeti programok

A kötelezettségeken túlmutató tevékenységekre nyújtott területalapú támogatásokra az erdő-környezetvédelem témakörében a nem állami tulajdonú erdőterületen gazdálkodók, a nem termelő beruházások esetén pedig minden erdőgazdálkodó jogosult.

Kérelmek beadása: október 1-31. között

Támogatási kérelmeiket minden évben október 1. és 31. között, elektronikusan, az ügyfélkapunk keresztül nyújthatják be az uniós társfinanszírozott forrásban reménykedők. Akinek segítségre van szüksége a dokumentáció összeállításakor, az a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal területileg illetékes Erdészeti Igazgatóságát, vagy az erdészeti szakirányítókat keresheti fel, de az erdő-környezetvédelmi intézkedések ismertetésére tájékoztató füzetet is megjelentet a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (FVM), mint az ÚMVP Irányító Hatósága.

Erdő-környezetvédelmi intézkedések

Elsőként az erdő-környezetvédelmi intézkedések támogatási rendelet megjelenése várható szeptember első felében – tájékoztatott az FVM illetékese. A többéves támogatás keretében összesen kilenc célprogramot hirdetnek meg. Lehetőség nyílik a spontán és agresszíven terjedő fa- és cserjefajok visszaszorítására, melyre hektáronként évi 196 euró támogatás nyerhető. Szálaló erdőgazdálkodás alkalmazására is igényelhetnek uniós támogatást az erdőgazdálkodók, melyre hektáronként évi 164 eurót kaphatnak a pozitív elbírálást követően. Éppen a szálalás ösztönzésének támogatása elé néz a legnagyobb várakozással a szaktárca. Fokozott jelentőségét az adja, hogy ennek alkalmazásával a fákat nem nagy területen egy időben hanem mintegy válogatva, szálalva termelik le, ezzel biztosítva a folyamatos erdőborítottságot.

Őshonos erdőállományok tarvágásos felújítása

Némiképp rokonítható ezzel az őshonos erdőállományok tarvágásos felújításának visszaszorítása célprogram, hiszen ez esetben is a cél az erdő egységének megőrzése. Ebben az esetben azoknak biztosítanak támogatást, akik vállalják, hogy felhagynak a nagyobb területeket érintő tarvágással. Mindkét változatnál az a szemlélet alapja, hogy az erdők esetében a gazdasági, a védelmi és a közjóléti funkcióknak össze kell kapcsolódniuk, s nem szabad a fakitermelés érdekében felborítani ezt az egyensúlyt. A tarvágás felszámolását vállalók hektáronként évi 160 eurót kaphatnak, amennyiben teljesítik az előírásokat. Az erdőállományok kézimunka-igényes ápolását azokon a területeken segítik az ÚMVP forrásból, ahol természetvédelmi okból nem célszerű gépeket használni: hektáronként az első évben 196, a másodiktól 76 eurós évi támogatással.

Három célprogram

A speciális erdei élőhelyek és természetes erdőfelújítás lehetőségének biztosítása három célprogramra tagolódik: a mikroélőhelyek kialakítása és fenntartására (a nagyüzemi erdőgazdálkodás miatt hiányzó élőhelytípus, a holtfa biztosítása érdekében), a véghasználat során facsoportok visszahagyására, illetve az erdőtelepítés sikerességét biztosító cserjeszabályozásra. A véghasználat elhalasztása talaj- és erdővédelem szempontjából célprogram esetében hektáronként 200 euróra számíthat évente az, aki a talaj vagy a víz védelméhez hozzájárulva a fakitermelés időpontját késlelteti. Gyógyerdők, parkerdők, parkok fenntartására ugyanennyi pénzt igényelhetnek az erdőgazdálkodók, mert a tapasztalat az, hogy a fenntartásuk forráshiány miatt sok esetben nehézséget okoz. Az erdei tisztások kialakítására és fenntartására az első évben 196, a másodiktól 36 euró jut hektáronként.

Természetkímélő anyagmozgatási módszerek

Aki a természetkímélő anyagmozgatási módszerek bevezetését tervezi a faanyagszállítás által a megmaradó faállományon, valamint talajon okozott sérülések csökkentése érdekében, annak szintén érdemes kitöltenie a támogatási kérelmet. E célprogram keretén belül olyan alternatív megoldásokat támogatnak, mint a kötélpálya, a csúszda az állati erővel mozgatott fogat, vagy az önjáró kerekes eszköz általi emelt famozgatás. Ezek alkalmazása esetén köbméterenként 12,45 euróval számolhat az erdőgazdálkodó – ám kitétel, hogy legfeljebb 50 köbméter kiszállításához jár az uniós forrás.

Nem termelő beruházások

A nem termelő beruházások körében az erdő szerkezetének átalakítására, a nem megfelelő, illetve az agresszíven terjedő fajok felszámolására nyújtanak támogatást. A támogatási rendelet ennek megvalósítására több lehetőséget is biztosít. Az erdőállomány alatti erdősítés voltaképpen magok, illetve csemeték alátelepítését jelenti, a tarvágást követően teljesen új állomány létesítése is járható út, illetve állománykiegészítéssel, pl. elegyfajok ültetésével módosíthatnak a meglévő erdőszerkezeten. Az egyszeri hektáronkénti támogatás aláültetés esetében 1400, az állománykiegészítés esetében 496, míg a tarvágást követő erdősítést végzőknél 1019-2090 euró között változik. Amennyiben a támogatási kérelemre pozitív választ kap az erdőgazdálkodó, és a műveletet megkezdte vagy elvégezte, akkor az erdő-környezetvédelmi intézkedések esetében évente, az erdő szerkezetének átalakítása esetében egyszeri alkalommal nyújthat be kifizetési kérelmet. Az első benyújtásra 2010. május 15-ig, az egységes kérelemmel együtt nyílik lehetőség.

Készült az Európai Unió, a Magyar Köztársaság Kormánya és az ÚMVP irányító hatóságának támogatásával.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.