Több okból függesztheti fel az adószámot az APEH

Így az APEH-nak fel kell függesztenie az adószámot, ha a postai úton, hivatalos iratként kézbesített adóhatósági irat két egymást követő alkalommal a címzett ismeretlensége miatt érkezett vissza a feladóhoz, és/vagy a megfelelő levélszekrény hiánya miatt a címzett számára kézbesíthetetlennek tekinthető.

Nincs ott az adózó

Fel kell függeszteni az adószámot akkor is, ha az adózó székhelyén (ideértve a székhelybiztosítás esetét is), illetve a székhelytől eltérő központi ügyintézés helyén végzett helyszíni eljárás alapján az adóhatóság hitelt érdemlően tudomást szerez arról, hogy az adózó ezeken a helyeken nem található.
Továbbra is fel kell függeszteni az adószám alkalmazását, ha az adózó a rá irányadó szabályoknak megfelelő szervezeti képviselőt az adóhatósághoz nem jelentette be, továbbá, ha az adóhatóság hitelt érdemlően tudomást szerez arról, hogy az adózó nem rendelkezik szervezeti képviselővel, vagy a bejelentett szervezeti képviselő nem valós személy, illetve a megadott elérhetőségi helyeken nem fellelhető.

A törlésig tart

Az előbbi esetekben a felfüggesztés időtartama a felfüggesztés megszüntetésének, vagy az adószám törlésének időpontjáig tart. Ezekben az esetekben a felfüggesztés időtartama 2009. február 1-jétől 45 napról 30 napra csökkent. A felfüggesztés időtartama alatt az adózó bizonyíthatja, hogy a felfüggesztés oka megszűnt, ennek hiányában az adóhatóság a felfüggesztést követően törli az adószámot.

További okok

Február 1-jétől az adószámot akkor is fel kell függeszteni, ha az adózóval szemben az állami adóhatóság 60 napos üzletlezárást, illetve a tevékenység 60 napos felfüggesztését ismételten rendeli el. Ez esetben az adószámot határozott időtartamra kell felfüggeszteni.
Fel kell függeszteni az adószámot akkor is, ha az adózó az állami adóhatósághoz teljesítendő bevallási vagy adófizetési (adóelőleg-fizetési) kötelezettségének a törvényi határidőtől, illetve az esedékességtől számított 365 napon belül nem tesz eleget. Ekkor az adószámot határozatlan időtartamra, a bevallási, illetve adófizetési kötelezettség teljesítéséig függeszti fel az adóhatóság.

Beszámoló hiánya is ok

Az állami adóhatóság felfüggeszti az adózó adószámát továbbá, ha a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésére és közzétételére, illetve a közzétételi költségtérítés teljesítésére vonatkozó kötelezettségét a törvényi határidőn belül nem teljesíti, és ezt az adóhatóság felhívására sem pótolja, a felfüggesztés időtartama ilyenkor 60 nap.

Hátrányok

Az adózó az adószám felfüggesztésének időszakára adó-visszaigénylést, adó-visszatérítést, költségvetési támogatás igénylést a felfüggesztés megszüntetését követően sem érvényesíthet, illetve túlfizetés visszatérítését sem kérheti. A felfüggesztést megelőző időszakra vonatkozó kérelmeket kizárólag a felfüggesztés megszüntetését, lejártát követően teljesítheti az adóhatóság.
A felfüggesztett adószámok és a felfüggesztést követően törölt adószámok az APEH honlapján megtekinthetőek.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.