Változtak a telekszerzéshez kapcsolódó illetékszabályok

Az APEH honlapján közzétett tájékoztató szerint a lakóház felépítését a lakóházépítésre meghatározott 4 éves határidő lejártát megelőzően kiadott használatba vételi engedély is igazolja, feltéve, ha az a későbbiekben változatlan tartalommal – ide nem értve az esetlegesen kijavítással érintett részeket – jogerőre emelkedik. Ha a vagyonszerző a lakóház felépítését a nevére szóló használatba vételi engedéllyel 4 éven belül nem igazolja, akkor a 4 éves határidő lejártát követő 15 napon belül az állami adóhatóság megkeresi az ingatlan fekvése szerint illetékes építésügyi hatóságot az igazolás kiadása érdekében. Ha a vagyonszerző nevére szóló használatba vételi engedély még nem emelkedett jogerőre, akkor az építésügyi hatóság erről a tényről tájékoztatja az állami adóhatóságot. Az építésügyi hatóság külön tájékoztatja az állami adóhatóságot arról, ha a használatba vételi engedély kiadására irányuló hatósági eljárás jogerősen befejeződött, továbbá arról is, hogy a jogerős használatba vételi engedély – a kijavított részeket figyelmen kívül hagyva – tartalmában megegyezik a határidő leteltét megelőzően kiadott használatbavételi engedéllyel. Az APEH akkor törli a megállapított, de felfüggesztett illetéket, ha a vagyonszerző 4 éven belül a nevére szóló jogerős használatbavételi engedéllyel igazolja a lakóház felépítését, vagy az adóhatóság megkeresésére az építésügyi hatóság igazolja, hogy a határidő leteltét megelőzően kiadott használatbavételi engedély változatlan tartalommal – a kijavított részeket ide nem értve – jogerőre emelkedett. A módosító törvény által megállapított új rendelkezéseket már azokban a vagyonszerzési ügyekben is alkalmazni kell, amelyekben a lakóház felépítésére meghatározott 4 éves határidő – öröklés esetén a hagyaték jogerős átadásától, ajándékozás és visszterhes vagyonátruházási illeték alá eső megszerzés esetén a szerződés illetékkiszabásra történő bemutatásától – 2010. november 19-ig még nem járt le.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.