Az uniós agrárminiszterek új válságintézkedések bevezetését kérik az Európai Bizottságtól

piPélda nélküli módon egyhangúlag támogatták az uniós agrárminiszterek azt a közös nyilatkozatot, amelyben további rendkívüli válságintézkedések bevezetését kérik az Európai Bizottságtól a koronavírus-járvány mezőgazdaságra gyakorolt negatív hatásainak enyhítésére.A jelenlegi válsághelyzetben minden eddiginél jobban igazolódik a mezőgazdaság és az arra épülő élelmiszeripar stratégiai jelentősége. Az április 16-án elfogadott közös agrárminiszteri nyilatkozat – amelyet megküldtek Janusz Wojciechowsky mezőgazdaságért felelős uniós biztosnak – további rendkívüli válságintézkedések bevezetését szorgalmazza az Európai Bizottságnál annak érdekében, hogy az európai gazdák és az élelmiszeripari vállalatok egy elhúzódó válság esetén is el tudják látni elsődleges feladatukat, az emberek biztonságos és egészséges élelmiszerrel történő ellátását.

Az Agrárminisztérium a járvány kitörése óta azon az állásponton van, hogy uniós szinten két dologra van szükség a koronavírus okozta válsághelyzet kezeléséhez: egyrészt meg kell könnyíteni és rugalmasabbá kell tenni az uniós agrártámogatások kifizetését, másrészt további új uniós források bevonásával kell segíteni a gazdálkodókat annak érdekében, hogy ebben a rendkívüli helyzetben is biztosítani tudják az élelmiszerellátást. Ezeket az alapvetéseket sikerült tükröztetni a most elfogadott nyilatkozatban.

A dokumentum szorgalmazza, hogy az Európai Bizottság haladéktalanul tegyen javaslatot további piaci intézkedések, elsősorban a magántárolási támogatás bevezetésére a válság által leginkább érintett mezőgazdasági ágazatok megsegítésére. Emellett kitér arra is, hogy az Európai Bizottságnak meg kellene fontolnia rendkívüli piactámogatási intézkedések bevezetését, amelyre a Közös Agrárpolitika szabályrendszere válság esetén felhatalmazást ad.

Szintén egyetértettek a tagállamok abban, hogy az agrártámogatások kifizetésének megkönnyítésére eddig meghozott bizottsági intézkedések üdvözlendőek, ám semmiképpen sem elegendők egy ilyen speciális helyzet megfelelő kezelésére. Ennek fényében további könnyítésekre tettek javaslatot a támogatások odaítéléséhez szükséges helyszíni ellenőrzések, valamint a vidékfejlesztés keretében megvalósuló beruházási támogatások esetében.