Egységes ügyfélnyilvántartás a NAV-nál januártól

Az egységesítés elsődleges célja az ügyfelek adminisztrációs terheinek csökkentése, az adó- és vámeljárásokkal kapcsolatos ügyintézés egyszerűsítése – tette közzé a hatóság honlapján. A NAV közleménye ismerteti: az integrált nyilvántartás eredményeként a jövőben a vámhatóság felhasználhatja az adóhatósági nyilvántartásban szereplő adatokat, így az adatbejelentést elegendő kizárólag az adó- vagy a vámhatóság felé megtenni – ismerteti a közlemény. A nyilvántartások összevonását egyebek között az adózás rendjéről szóló törvény (Art.) valamint a NAV törvény módosítása tette lehetővé, amely 2012. január 1-jén lépett hatályba. A nyilvántartások integrációja azon az elven nyugszik, hogy egy vámazonosító számhoz (VPID-szám) kizárólag egy adóazonosító szám (adóazonosító jel vagy adószám) tartozhat. Ugyanez a kapcsolat azonban visszafelé nem él. Vámazonosító számuk ugyanis a magánszemélyeknek, az egyéni vállalkozóknak és a gazdálkodó szervezeteknek lehet; előfordulhat, hogy egy magánszemélynek egyszerre két VPID-száma van, egyrészt magánszemélyként, másrészt az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő magánszemélyként. Az ügyfél kérelme alapján 2012. január 1-jét követően a vám- és pénzügyőri igazgatóságok mellett az adóigazgatóságok is adhatnak ki VPID-számot. További lényeges változás, hogy mind a magánszemélyek, mind az egyéb adóalanyok tekintetében vámazonosító szám kiadása ügyében a NAV bármelyik megyei (fővárosi) adóigazgatósága eljárhat. Az adózónak VPID-számát fel kell tüntetnie a vámhatóság hatáskörébe tartozó eljárással összefüggő minden iratán. Az Art. 2012. január 1-jétől hatályos 24/G. §-a az állami adó- és vámhatóságot felhatalmazza VPID-szám kiadására, illetőleg arra, hogy a VPID-számot – az ügyfél kérelmére – a Közösség területén azonosításra alkalmas vámazonosító számok nyilvántartásába feltöltse. Az állami adó- és vámhatóság a vámazonosító számot kérelemre vagy hivatalból állapítja meg; ha a bejelentett adatok valótlanok vagy hiányosak, a VPID-szám kiadását az adószámhoz hasonlóan megtagadja. Január 1-jétől az állami adóhatóság és a vámhatóság részére történő adatbejelentésre is alkalmas egységesített nyomtatványokon lehetőség van vámazonosító szám kérésére, az új nyomtatványok 2012. január 1-jétől letölthetőek a NAV honlapjáról. Továbbra is lehetőség van közvetlenül a vámhatóságtól úgynevezett egyszerűsített adatlapok útján kizárólag vámazonosító szám kérésére is. Ezek az adatlapok az egységes ügyfélnyilvántartásnak köszönhetően az ügyfél azonosításához, és a vámazonosító számok kiadásához szükséges legfontosabb adatokat tartalmazzák. Amennyiben a vámhatóság hatáskörébe tartozó eljárás lefolytatásához szükséges, de az illető előzetesen nem kért az állami adóhatóságnál vámazonosító számot, az adóazonosító jellel rendelkező magánszemély a 12VBM adatlap, az adószámmal rendelkező magánszemély a 12VBM adatlap, az adószámmal rendelkező, az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozó a 12VBT adatlap, az adószámmal rendelkező gazdálkodó szervezet a 12VBT adatlap, a magyar állami adóhatóság által kiadott adóazonosítóval vagy adószámmal nem rendelkező külföldi magánszemély a 12VKM adatlap, a magyar állami adóhatóság által kiadott adószámmal nem rendelkező külföldi gazdálkodó a 12VKT adatlap vámhatósághoz történő benyújtásával teheti meg. Az adatlapot legkésőbb az eljárás megindítására szolgáló indítvánnyal egyidejűleg kell az eljáró vám- és pénzügyőri igazgatósághoz (ideértve a szolgálati helyet és határkirendeltséget is) benyújtani, kivéve azon eljárástípusok esetében, amikor az eljárás megindításának előfeltétele a VPID-szám megléte (elektronikus úton történik az eljárás kezdeményezése). Az egyszerűsített adatlapokkal a vámhatósághoz – kizárólag papír alapon, postán – történő benyújtással előzetesen, illetőleg a vámeljárást közvetlenül megelőzően, például a vámhatáron is kérhető VPID-szám. Az egyszerűsített adatlapok 2012. január 1-jétől pdf formátumban szintén letölthetőek a NAV honlapjáról. Ha az ügyfelek előzetesen kérik a vámhatósági nyilvántartásba vételt, az adatlap adatainak hitelességét alátámasztó okmányokat személyesen történő eljárás esetén be kell mutatni, postán történő beküldés esetén másolatban csatolni kell. Az állami adó- és vámhatóság hivatalból állapítja meg a VPID-számát annak az adózónak, aki bejelentési kötelezettségét elmulasztotta, vagy akinek az állami adó- és vámhatóság jogszabályban meghatározott feladatainak ellátásához, végrehajtásához adó- és vámhatósági nyilvántartása szükséges. Az ügyfél adatait a vámhatóság az eljárás során készült dokumentumok (jegyzőkönyv, hivatalos feljegyzés) alapján veszi nyilvántartásba. Az adó- és vámhatóság mind a kérelemre, mind a hivatalból elvégzett nyilvántartásba vételről, illetve az adatmódosításról az ügyfelet – a nyilvántartásba vett adatok közlésével – tájékoztatja. Azon adóazonosító számmal (adóazonosító jellel és/vagy adószámmal) rendelkező ügyfelek, akik/amelyek 2011. december 31-ig az adóügyek elektronikus intézéséhez szükséges ’T180-as regisztrációs adatlapon bejelölték az állami adóhatóságnál nyilvántartott adataik lekérdezésének lehetőségét, 2012. január 1-jétől megtekinthetik az erre szolgáló internetes felületen (eBev) az egységes ügyfélnyilvántartásban található, vámhatóság által felhasznált adataikat – ismerteti a közlemény.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.