Megkezdi működését a Pénzügyi Békéltető Testület

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) közleményében felhívta a figyelmet, hogy az általa működtetett, szakmailag független PBT 2011. július 1-jével kezdi meg működését. Hatásköre a pénzügyi szolgáltatók és a fogyasztók közötti szerződések megkötésével és teljesítésével kapcsolatos jogviták rendezésére terjed ki. A PBT eljárásának feltétele, hogy a fogyasztó a pénzügyi szolgáltatónál előzőleg közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. A közlemény emlékeztet, hogy a fogyasztónak írásban (postai úton vagy személyesen), illetve elektronikus formában kell benyújtania a békéltetői eljárást kezdeményező kérelmét a PBT-hez. A kérelemnek tartalmaznia kell a fogyasztó nevét, lakó-tartózkodási helyét; a jogvitával érintett pénzügyi szolgáltató nevét, székhelyét; a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt – okirat-másolat formájában – alátámasztó tényeket, bizonyítékokat; a fogyasztó nyilatkozatát a vitás ügy rendezésének megkísérléséről a pénzügyi szolgáltatónál, illetve az elutasított panasz dokumentumát. Csatolni kell a fogyasztó nyilatkozatát, hogy az ügyben közvetítői eljárást vagy polgári peres eljárást nem indított, illetve a PBT döntésére irányuló indítványát. A PBT segítségével a fogyasztók már a határon átnyúló pénzügyi fogyasztói jogvitáikat is elintézhetik – emelte ki a PSZÁF. Az intézmény ugyanis 2011. június 16-tól az Európai Gazdasági Térségben (EGT) működő alternatív vitarendezési hálózat, a FIN-Net tagja lett. Így a PBT segítségével rendezhetik vitás ügyeiket azok a hazai állampolgárok, akiknek – például átmenetileg az EGT valamely más tagállamában dolgozva vagy tanulva – egy külföldi pénzügyi szolgáltatóval támad szerződéses jogvitájuk (például banki számlavezetés, bankkártya-használat témájában); ide fordulhatnak azok az EGT más tagállamában élő állampolgárok is, akiknek egy magyarországi székhelyű pénzügyi intézménnyel szemben keletkezett vitás ügyük (például egy német balatoni nyaralótulajdonosnak hazai biztosítójával) – írja a PSZÁF.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.