Az Erste-csoport 700-800 millió euró veszteségre számít 2011-ben

Az osztrák pénzintézet közleménye szerint leírja az adózás előtt 312 millió eurót kitevő, teljes Magyarországgal kapcsolatos goodwillt, illetve 450 millió eurót különít el a további magyarországi kockázatok fedezetéül. Az Erste a kockázatok között említi “a példa nélküli kormányzati intervenciót a magyar bankpiacon”, a nem teljesítő hitelek arányának növekedését, illetve az eszközminőség romlását. Az Erste közleményében kiemeli, hogy a magyar bankszektor működésébe történő folytatólagos és egyre intenzívebbé váló kormányzati beavatkozás nyomán az Erste Group igazgatósága átértékelte Magyarország középtávú kilátásait, valamint ennek megfelelően módosítja stratégiáját és üzleti modelljét. “Az aránytalanul nagy bankadó 2010-ben történt bevezetése után a magyar parlament a közelmúltban elfogadta azt a törvényt, amely a bankok lakossági devizahitelek követeléseit mintegy 25 százalékkal csökkenti, amennyiben az adós 2011. év végéig benyújtja igényét a devizahitel végtörlesztésére. Habár a törvényt az Erste Group megtámadja, azonnali lépés keretében tartalékot szükséges képeznie a 2011. évben a számítások szerint a törvény közvetlen és közvetett hatásaiként, valamint az üzleti stratégia kiigazítása következtében az Erste Bank Hungary-nál várhatóan jelentkező 500 millió eurós nettó veszteség ellensúlyozására” – írja közleményében a bank. Az Erste mindezek fényében arról tájékoztatott, hogy egyrészt a Postabank 2003. évi megvásárlásához kapcsolódó goodwillt teljes egészében leírja adózás előtt 312 millió euró (adózás után 312 millió euró) értékben. Ez az egyszeri teher kihatással lesz a 2011. évi eredménykimutatásra, de nem érinti sem a szabályozók által előírt tőkét, sem a dologi javakat. Másrészt a devizahitelek forinthitelekre történő kényszerű és nem piaci értéken történő átváltásából fakadó veszteségek ellensúlyozására adózás előtt 200 millió euró értékű tartalékot képez, 25 százalékos árfolyamveszteséget feltételezve és azt, hogy a devizahitelesek 20 százaléka él a végtörlesztés lehetőségével. Harmadrészt, a jogbiztonság csorbulása és a magyar gazdaság kilátásainak visszaesése okán a nem teljesítő hitelek fedezeti rátáját 62 százalékra emeli, amely további adózás előtt 250 millió euró kockázati céltartalék megképzését teszi szükségessé. A fentiek eredményeként az anyabank az Erste Bank Hungary-t mintegy 600 millió euróval fogja feltőkésíteni. A pénzintézet közleményében arról tájékoztat, hogy a jövőben helyi finanszírozási forrásokból biztosított forinthitelekre összpontosít. Az Erste Bank Hungary felmondta a hitelközvetítői szerződéseket, és jelentősen javítani szándékozik az ügyfélkiszolgálás minőségén a meglévő fiókhálózatban – teszik hozzá. Arra hívják fel a figyelmet, hogy a változások következtében a piaci részesedés rövid távon alacsonyabb lehet, de a lépések idővel csökkentik az anyavállalati finanszírozás igényét, amivel “minimalizálják az Erste Group belpolitikai kockázatoknak való kitettségét”. Az Erste kiemeli: amellett, hogy megtámadja a devizahitelek végtörlesztését kedvezményes devizaárfolyamon biztosító törvényt, a Erste Bank Hungary kiemelten fontos feladatának tartja, hogy továbbra is kitartson meglévő ügyfelei mellett. Ezért a meglévő forintlikviditására alapozva a bank forint alapú hitelkiváltó hitelt biztosít azon ügyfelei számára, akik részt kívánnak venni a végtörlesztési programban és megfelelnek a hitelezési feltételeknek, de ehhez nem rendelkeznek elegendő megtakarítással – írja közleményében a pénzintézet. Az euróövezeti adósságválsággal kapcsolatos veszteségekkel kapcsolatosan a bankház vezérigazgatója, Andreas Treichl úgy fogalmaz: “Jelentősen csökkentek az elmúlt hetekben a reményeink, hogy Európa problémái megoldásra találnak. Feltételezésünk szerint ez a halogatás hatással lesz a kelet-közép-európai régió reálgazdaságára is. Annak érdekében, hogy felkészítsük az Erste Groupot az elhúzódó válságra, radikális döntéseket hoztunk a mérlegünkkel kapcsolatban”. Az Erste Group így Görögországgal, Portugáliával, Spanyolországgal, Írországgal és Olaszországgal szemben 2010. év végén fennálló 1,9 milliárd eurós szuverén kitettségét 0,6 milliárd euróra csökkentette 2011. szeptember 30.-ra. Ugyanakkor a Görögországgal és Portugáliával szemben fennálló szuverén kitettség mintegy 10 millió euróra csökkent – tájékoztat a bankház. Az Erste Group részleges leírást hajt végre a Romániához kapcsolható goodwill terén is adózás előtt 700 millió euró (adózás után 627 millió euró) értékben a vártnál lassabb gazdasági növekedésre való felkészülés jegyében. Emellett az Erste Group amortizált költségről piaci értékre módosítja CDS-portfóliójának nyilvántartását, amelynek következtében 280 millió eurós egyszeri hatás jelentkezik a részvénytőke ellenében a 2011. évet megelőző évekre. A fenti intézkedések eredményeként az Erste Group várhatóan mintegy 700-800 millió euró nettó veszteségről számol be 2011-ben (a rendkívüli terhek nélkül viszont 850-950 millió euró nyereséget mutatna a mérleg). A csoportszintű kockázati költségek a várakozások szerint 2,3 milliárd euróra rúgnak 2011-ben (rendkívüli terhek nélkül 1,8 milliárd euróra).

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.