Európai bizottsági felszólítás Magyarországnak

Az Európai Unió végrehajtó testülete több mint 200 szabálysértési döntést jelentett be. Ezek között szerepel a Magyarország elleni eljárás, amelynek a brüsszeli közlemény szerint az az oka, hogy “még mindig vannak lényeges hiányosságok” az érintett uniós jogszabályban szereplő két fogalom, a feldolgozás és az ásványi nyersanyagot kitermelő ipar meghatározásával kapcsolatban. Ez viszont a bizottság szerint “korlátozza az irányelv alkalmazási körét és akadályozza teljes körű végrehajtását”. A magyar hatóságok már beleegyeztek a szükséges módosítások elfogadásába – derül ki a közleményből, amelyben azt is leszögezték, hogy már korábban “az irányelv számos rendelkezése megfelelően átültetésre került a magyar jogba”. A szóban forgó irányelv értelmében az ásványi nyersanyagokat kitermelő iparban keletkező hulladékot feldolgozó létesítményeknek üzemeltetési engedéllyel kell rendelkezniük, a közegészségre vagy a környezetre potenciális veszélyt jelentő létesítményeknek pedig súlyos balesetek esetére belső, illetve külső vészhelyzeti tervvel, valamint hulladékkezelési tervvel kell rendelkezniük. Az irányelvből fakadó kötelezettségek elmulasztása miatt jelenleg összesen 9 EU-tagállam ellen folyik jogsértési eljárás. Egy másik bizottsági döntés is érinti Magyarországot. A testület azt kéri, hogy Magyarország fogadjon el az átalakított uniós irányelvet nemzeti törvénykezésébe illesztő jogszabályt a gépjármű-vezetői engedélyekre vonatkozóan. Az aktualizált jogszabály átültetését valamennyi EU-tagországnak idén januárig végre kellett volna hajtania. Az irányelv módosításával az EU új vezetőiengedély-kategóriákat vezetett be és összehangolta a vezetői engedélyek érvényességi idejét. Ezektől a lépésektől a tagországok azt várják, hogy “csökkenni fog a csalás lehetősége, az uniós járművezetők számára biztosított lesz a szabad mozgás lehetősége, és javulni fog az európai utak biztonsága” – emlékeztet a brüsszeli közlemény. Eszerint “az irányelv végrehajtásának elmaradása hatással lehet az utak biztonságára, és megnehezítheti a magyar vezetők számára, hogy vezetői engedélyüket egy másik uniós tagállam vezetői engedélyére cseréljék le, illetve más európai vezetők számára azt, hogy vezetői engedélyüket magyar engedélyre cseréljék le Magyarországon”. A bizottság azt is jelezte, hogy ha Magyarország nem orvosolja az említett hiányosságokat, az ügyeket az Európai Unió Bírósága elé terjesztheti. A most bejelentett több száz uniós szabálysértési eljárás közül egyébként a legtöbb Görögországot és Spanyolországot érinti. Egyetlen EU-tagállam szabályozása sem bizonyult teljesen kifogástalannak. Az uniós szerződések betartásán is őrködő végrehajtó testület ezúttal a legtöbb elmarasztaló döntést környezetvédelmi, adózási, belső piaci és foglalkoztatási szabálysértések miatt hozta. Luxemburgot például a bizottság a szennyvízkezelésre vonatkozó szabályozás nem teljesítése miatt az Európai Bíróság elé utalta. Mivel ráadásul ez esetben már egy korábbi ítélet nem teljesítéséről is szó van, Brüsszel azt is kéri, hogy a nagyhercegséget a hiányosság rendezéséig sújtsák napi több mint 13 ezer euró pénzbírsággal. Ugyancsak bíróság előtt kell felelnie Olaszországnak, mert az állami szektorban nem biztosít teljesen megkülönböztetés-mentes munkaerő-piaci hozzáférést más EU-tagországok állampolgárai számára. Litvániának a jobbkormányos járművek regisztrációjával kapcsolatos hiányosságok miatt, Ciprusnak a gépjárműadózásban külföldiekkel szemben tapasztalható diszkrimináció miatt, Írországnak egyes kőolajtermékek nem EU-konform jövedelmi adóztatása miatt, Spanyolországnak pedig a nem helybéliek számára az ottaniaktól eltérő örökösödési és ajándékilleték kiszabása miatt kell a luxembourgi székhelyű bíróság előtt felelnie.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.