FVM-pályázat mezőgazdasági termékek marketingjére

A támogatásnak nincs pályázónkénti “felső határa”, a támogatási összegek (lásd a táblázatot) ágazatokra bontva vannak meghatározva – mondták a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumban. A szaktárcánál felhívták a figyelmet arra is, hogy a tájékoztatásra és promócióra előirányzott kifizetések 2009-ben uniós szinten nem haladták meg az 50 millió eurót. Az EU egészében pedig soha nem merítették még ki a keretet, a felhasználási maximum eddig 85-87 százalékos volt. A kiírás szerint a pályázatokat az EU belső piacait érintően minden év november 30-ig, harmadik országokat érintően március 31-ig kell benyújtani a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (MVH). A pályázat célja az Európai Unió mezőgazdasági és élelmiszeripari termékeire, valamint azok előállítási módjára vonatkozó, EU-n belüli, illetve harmadik piacra irányuló tájékoztató és promóciós programok támogatása, európai uniós forrásból, vissza nem térítendő támogatásként. A támogatás mértéke az intézkedések elszámolható nettó költségeinek legfeljebb 50 százaléka. A pályázó szervezetnek a program finanszírozásában az éves tényleges költségek legalább 20 százalékáig kell részt vennie, a finanszírozás többi része – 0 és 30 százalék között – az érintett tagállamot terheli.

Ágazatok éves költségvetéseinek tájékoztató jellegű pályázható összege
Megnevezés Támogatási összeg
Friss zöldség és gyümölcs 10 millió euró
Feldolgozott gyümölcs és zöldség 2 millió euró
Rostlen 1 millió euró
Élő növények es díszkertészeti termékek 3 millió euró
Olívaolaj és étkezési olajbogyó  7 millió euró (amelyből legalább 3 millió harmadik
országok részére)
Magvakból származó olajok 2 millió euró
Tej és tejtermékek 4 millió euró
Közösségi vagy nemzeti minőségbiztosítási rendszerrel összhangban előállított friss,
hűtött vagy fagyasztott hús
4 millió euró
A tojás megjelölése 2 millió euró
Méz és méhészeti termékek 1 millió euró
Oltalom alatt álló eredet-megjelöléssel vagy oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel
ellátott borok, borszőlő fajtájának jelzésével ellátott borok
12 millió euró
Oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel (OEM), oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel
(OFJ) vagy hagyományos különleges termék (HKT) jelzéssel ellátott termékek
3 millió euró
Tájékoztatás a távoli régiók esetében alkalmazott grafikai jelkepekről 1 millió euró
Biogazdálkodással előállított termékek 3 millió euró
Baromfi változó

A program időtartama a szerződés aláírásától számított 1, 2 vagy 3 év, előnyben részesülnek a több éven átívelő, hosszabbtávú stratégia mentén felépülő programok. A kiírás alapján tájékoztató és/vagy promóciós „programnak” olyan több akcióból álló marketing intézkedéscsomag tekinthető, amely több, egymásra épülő vagy egymást kiegészítő marketingeszköz alkalmazásával valósul meg egy koherens stratégia mentén. Egyetlen tájékoztató és/vagy promóciós akció nem minősül programnak, ezért támogatásban nem részesíthető. A tájékoztató és/vagy promóciós program nem irányulhat meghatározott márkanévre, és nem részesíthet előnyben termékeket különleges származásuk alapján. A termékek származására való bármely hivatkozásnak a kampány fő üzenetéhez képest másodlagosnak kell lennie. „Programon” az intézkedések olyan összefüggő együttese értendő, amelyek nagyságrendjüket tekintve elég jelentősek ahhoz, hogy elősegítsék az érintett termékekre vonatkozó ismeretek növelését és e termékek értékesítésének fokozását. Támogatásban részesíthető a PR tevékenység, promóció es reklám, amely elsősorban a közösségi termékek minőségét, higiénikus, egészséges, biztonságos voltát, speciális gyártási módszereket, tápértéket, jelölését, környezetkímélő voltát, állatjóléti előírásoknak való megfelelését, stb. állítja előtérbe. Támogatható továbbá a nemzetközi és európai jelentőségű rendezvényeken, vásárokon és kiállításokon való részvétel, különösen a közösségi termékek imázsát javító standok létesítése. Támogathatók a tájékoztató kampányok is, például meghatározott termőhelyről származó minőségi borok, illetve a földrajzi jelzéssel ellátott borok és a földrajzi jelzéssel vagy védett hagyományos megjelöléssel ellátott szeszes italok.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.