Hatályba lépett az agrárkamarai törvény

Az augusztus 1-jén hatályba lépett jogszabály alapján minden olyan természetes személy és gazdálkodó szervezet, amely a törvény meghatározása szerint agrárgazdasági tevékenységet folytat, kötelezetté válik a tagságra az új kamarában. Azt jelenti, hogy a hazai agrártermelői és élelmiszeripari szektor gyakorlatilag valamennyi piaci szereplője – a gazdasági társaságoktól az őstermelőkig – tagjává válik a jövő év elején országos kamarai választásokkal megalakuló új agrár köztestületnek, amely körülbelül a 400 ezres várható tagságával felváltja a jelenlegi, nagyjából 10 ezres össztagságú megyei és országos agrárkamarákat. (Utóbbi szervezetek a törvény szerint általános jogutódlással beolvadnak az új agrárkamarába, annak megalakulásával egyidőben.) Az új agrárkamarai törvény elfogadásával megteremtődtek a feltételei annak, hogy a fejlett nyugat-európai példákhoz hasonló, széles tömegbázisú, legitim és erős agrárkamarai rendszer jöjjön létre Magyarországon, amelynek legfőbb feladata a hazai agrár- és élelmiszerszektor egységes és hatékony képviselete, versenyképességének folyamatos erősítése.A kamarai választásokat az agrárminiszter által kinevezett 21 tagú Átmeneti Elnökség készíti elő, amely megalakulásával jogfolytonosan átveszi a jelenlegi megyei agrárkamarák és az országos kamara irányítását is. Utóbbiak összes választott tisztségviselőjének mandátuma az Átmeneti Elnökség kinevezésével megszűnik. Az Átmeneti Elnökség feladata többek között a választási szabályok kidolgozása az „egy tag-egy szavazat” elve alapján, a tagnyilvántartási rendszer felállítása, a választói névjegyzék összeállítása, az új kamara alapszabály-tervezetének megalkotása, illetve a választások előkészítése és lebonyolítása. A választások időpontját a miniszter tűzi ki, de a jogszabály szerint az új köztestületnek legkésőbb 2013. március 31-ig meg kell alakulnia. A tagnyilvántartási rendszer felállításához a törvény előírja, hogy az agrárkamarai tagságra kötelezettek a jogszabály hatályba lépését követő 60 napon belül kötelesek bejelentkezni az agrárkamarai nyilvántartásba, és 5 000 Ft összegű egyszeri kamarai hozzájárulást (regisztrációs díjat) tartoznak fizetni. A leendő kamarai tagok legkésőbb 2012. szeptember 30-ig kötelesek a Magyar Agrárkamara honlapján (www.agrarkamara.hu) már működő online regisztrációs felületen bejelntkezni és a kamarai hozzájárulást az ott közzétett 14100000-10790649-02000004 számú elkülönített számlaszámra befizetni.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.