Hetedik éve eredményes a Magyar Fejlesztési Bank

Ezek az értékek mindhárom mutató esetében meghaladják a tervezettet. A banküzemi költségek a tervnek megfelelően alakultak, 2009-ben általános béremelést nem hajtott végre a Bank. A Bank elkészítette a 2010. évi üzleti tervét, amely jelenleg Alapítói jóváhagyás alatt áll. A Bank 2010-ben is bővíteni kívánja aktivitását, folytatja a fejlesztési-, beruházási- és forgóeszköz hitelezését, hogy a válság ideje alatt is segítse megőrizni a kkv-szektor fejlesztési és beruházási lendületét. Forgóeszközhiteleivel lehetőséget biztosít az átmeneti vállalkozói gondok megoldására, bankgarancia programjaival pedig ösztönözni kívánja a banki szféra hitelkihelyezésének fellendítését. A Magyar Fejlesztési Bank Zrt. Igazgatósága megtárgyalta az MFB Bankcsoport 2009. I-III. negyedévi tevékenységéről, valamint az MFB Zrt. idei várható eredményéről szóló beszámolót.

A forrásigény 26 százalékkal nőtt
Dr. Erős János vezérigazgató a 2009-es üzleti év előzetes értékelése során kiemelte, hogy a Bank tevékenysége a középtávú stratégia alapján az elfogadott éves terv szerint zajlott. Az MFB a válság ellenére a korábbi évekhez hasonlóan 2009-ben is eredményes évet zár. Ennek az értékét különösen növeli, hogy a nemzetközi hitelválság 2009-ben a külföldi források beszűkülése következtében a Bankot és csoportját is érintette, miközben az előző évhez képest az MFB-hez benyújtott fejlesztési és beruházási forrásigény összege közel 26 %-kal nőtt.

Új bankgarancia programok
A Magyar Fejlesztési Bank a kereskedelmi bankok hitelezési hajlandóságának növelése és a vállalkozások forgóeszköz hitelellátásának javítása érdekében bevezette az élelmiszeripari- és a gazdaságélénkítési bankgarancia programokat. Ezzel egyidőben a válság hatásainak mérséklése érdekében a Bank fokozta hitelezési aktivitását is. Emellett könnyítette a meglévő hitelkonstrukciók feltételeit, meghosszabbította az igénylési határidőket, kibővítette a hitelcélok körét, ezzel tovább szélesítette a vállalkozások számára a finanszírozási lehetőségeket. A Bank az agrárfinanszírozás területén is aktív volt, és szorosan együttműködött a szaktárcával. Az élelmiszer-feldolgozás és a gabonatermelők értékesítésének támogatása, ezenkívül a hazai műtrágya-ellátás biztosítása érdekében tett banki intézkedések sikeresek voltak. A zöldség- és gyümölcstermesztők finanszírozási gondjainak kezelése érdekében meghirdetett TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogam lehetőséget adott a szakágazat vállalkozóinak a tevékenység folytatásához és a fejlesztésekhez egyaránt. A Bank segítette a családi gazdálkodók uniós csatlakozás előtt felvett hiteleinek rendezését. A visszafizetés feltételei – az agrártárcával egyeztetve – a vállalkozások számára kedvezően módosultak, a futamidő meghosszabbodott. A Bank 2009-ben az agrárszektorból közel 300 db hitelkérelmet hagyott jóvá 28 milliárd Ft összegben.

“Sikeres Magyarország”
A hagyományos kis- és középvállalkozói szektor fejlesztési és beruházási igényének forrását az EIB-vel megkötött 100 millió euró hitel felvételével továbbra is biztosította a Bank. Az MFB 2009-ben 740 db kkv-szektorból érkezett hitelkérelmet hagyott jóvá 42 milliárd forint összegben. Ez az érték 16 %-kal volt magasabb, mint az előző évben. A Bank az innovációt a válság túlélése és a krízis utáni időszak versenyképességének megőrzése érdekében egyaránt fontos feltételnek tekinti. Az MFB a válságkezelést elősegítő termékfejlesztés keretében a bankgaranciát kiterjesztette a K+F tevékenységet folytató társaságokra is. A Bank kommunikációjában kiemelt figyelmet fordít a kis- és közepes vállalkozásokra. A válság körülményei között a Bank küldetése kiegészült egyfajta védőháló szereppel, amelyet kedvezményes kamatozású és hosszú lejáratú hitelei révén kívánt eljuttatni a vállalkozásokhoz. A Bank heti rendszerességgel tájékoztat a hozzá beérkezett és jóváhagyott hitelkérelmekről, valamint témakiajánlás formájában a média rendelkezésére bocsájtja a szélesebb érdeklődésre számot tartó sikeres fejlesztési példákat. Ezeket az információkat a www.mfb.hu portálon lehet elérni. A „Sikeres Magyarország” Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogramon állománya jelentősen, 55 milliárd Ft-tal nőtt. Fontos változás a Bérlakás Hitelprogram hitelcéljainak kibővítése.

A vártnál jobb eredmény
A Bank 2,3 milliárd Ft összegű várható adózás előtti eredménye meghaladja a tervezettet, mérlegfőösszege 2009. év végére meghaladja az 1.127 milliárd forintot. A Bank saját tőkéje továbbra is biztosítja a prudens működést, és megfelelő alapul szolgál az üzleti tevékenység folytatásához. Az élő hitelprogramok összes kerete megközelíti a 760 milliárd forintot. 2009. december 31-ig a jóváhagyott összes hitelkérelem száma meghaladhatja a 7.700 darabot, összege pedig a 490 milliárd forintot. 2009-ben 1.400 millió euró értékű új forrásbevonási keret állt az MFB rendelkezésére. A Bank ez évben december közepéig 724 millió euró összeget hívott le. Dr. Erős János felhívta a figyelmet arra, hogy az MFB az idén is költséghatékony gazdálkodást folytatott, üzleti aktivitásának dinamikája számottevően meghaladta a működési költségek növekedését. A tervezett költségkereteket a Bank maradéktalanul betartotta, a kifizetett személyi költségek alatta maradtak az előirányzottnak. 

  

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.