Húsz éves a falugondnoki hálózat

Az esemény fővédnöke Gráf József agrárminiszter volt, a jövőbe tekintő tanácskozáson pedig dr. Forgács Barnabás, a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium szakállamtitkára az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) újonnan megnyílt forrásaira hívta fel a figyelmet. A rendezvény látványos nyitóprogramjaként – amelyet a kisbíró is kidobolt – egy 57 falubuszból álló konvoj vonult végig a Városligettől a Lánchídon át Budára, majd a Hősök terén keresztül vissza a Mezőgazdasági Múzeum épületéhez. A néhol kisebb közlekedési fennakadást okozó, figyelemfelkeltő akció célja az volt, hogy ha csak rövid időre is, ám annál nyomatékosabban hívja fel a fővárosiak és a döntéshozók figyelmét a fejlődő, de még számos tekintetben fejlesztendő vidéki kistelepülések, tanyás térségek helyzetére. 

Hétszáz gépjármű segíti a falugondnoki feladatok ellátását

„Most először sikerült uniós forrásból, az ÚMVP III. tengelyének keretében meghirdetett kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztése jogcímen támogatáshoz jutnunk. A csaknem 9 milliárd forint összegű támogatásból 1086 különböző típusú, legalább 8+1 személyes kisbuszt vásároltak a fenntartók, amelyből 700 gépjármű segíti a falugondnoki feladatok ellátását” – mondta Csörsz Klára, a Magyar Tanya- és Falugondnok Szövetség társelnöke, aki szerint még legalább 200 gépjárműre lenne szüksége a hálózatnak. 

A „magyarországi szociálpolitika legjobb gyakorlata”
Az 1989-ben mindössze 24 településsel útjára induló falugondnoki szerveződés a falvakban és szórványtelepüléseken lakók életkörülményeinek javítását tűzte ki célul. Mára egy 1204 szolgálatot képviselő országos érdekvédelmi szervezetté nőtte ki magát. 2005-ben a falu- és tanyagondnoki szolgálatot az Európai Unió szociális és vidékfejlesztési szakemberei a „magyarországi szociálpolitika legjobb gyakorlatának” választották. Az ingyenesen elérhető szolgálat, amelynek küldetéséről, munkájáról és tagjairól a www.falugondnok.hu oldalon tájékozódhat az érdeklődő, ma a lakosság egy huszadát, közel 500 ezer embert lát el. Alapfeladataik közé tartozik az étkeztetésben, a házi segítségnyújtásban, a rászorulók egészségügyi ellátáshoz való hozzájuttatásában, valamint az óvodába és iskolába szállításban való közreműködés. Emellett részt vesznek a közösségi, művelődési, sport- és szabadidős tevékenységek szervezésében, de az egyéni hivatalos ügyintézést és az információáramlást is segítik. Mindennapi tevékenységük során nagy hasznát látják az ÚMVP segítségével beszerzett új járműparknak. 

Törőcsik Mari köszöntötte a falugondnokokat

Az ünnepi eseményen először Törőcsik Mari, a Nemzet Színésznője köszöntötte a falugondnokokat, majd felszólalt Korózs Lajos, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium államtitkára, dr. Kolber István miniszterelnöki megbízott és dr. Forgács Barnabás az FVM közösségi ügyekért felelős szakállamtitkára is. Utóbbi előadásában rámutatott a hálózat és az ÚMVP végrehajtásában érintett helyi szereplők, például a LEADER Helyi Akciócsoportok, a Helyi Vidékfejlesztési Irodák, a falugazdászok és a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat tagjainak együttműködésének fontosságára. A szakállamtitkár hangsúlyozta: az idei évben számos olyan forrásra lehetett – és némelyikükre most is lehet – pályázni, melyek jelentősen javítják a falusi, tanyai élet minőségét. Az intézkedések közül, a falubuszokon túlmenően kiemelte a tanyavilág közúti elérhetőségének javítását kitűző Mezőgazdasági utak fejlesztése jogcímet, a LEADER programot, illetve a december 16-ig nyitva álló III. tengelyes lehetőségeket. Ehhez kapcsolódva jelezte, hogy a mikrovállalkozások fejlesztésére és létrehozására, a turisztikai tevékenységek ösztönzésére, falumegújításra és a vidéki örökség megőrzésére rendelkezésre álló keretből a 2009 januárjában zárult kör értékelését követően már 50 milliárd forintot meghaladó kötelezettségvállalás van kilátásban. Különösen sokat vár az integrált közösségi és szolgáltató terek kialakítását és működtetését célzó kiírás eredményétől, amelyre október közepéig több mint 800 támogatási kérelmet nyújtottak be a címbirtokosok, hiszen ezzel több százezer ember számára válnak 2010-től helyben hozzáférhetővé különféle közösségi, kulturális, közművelődési, szociális, egészségügyi, üzleti, információs, kommunikációs, adminisztratív és egyéb szolgáltatások.


Magyarország jövőjének záloga
Valamennyi előadó és résztvevő szakember egyetértett abban, hogy a vidéki életszínvonal emelése, az infrastruktúra és a szolgáltatások minőségének javítása, illetve a munkahelyek megtartása és újak teremtése Magyarország jövőjének a záloga. Ehhez azonban a szükséges támogatások mellett, illetve ezek segítségével rá kell ébreszteni a vidéken élőket térségük és saját adottságainak felismerésére s kiaknázására, valamint ösztönözni kell az együttműködést, úgy az ágazatokat felügyelő tárcák, mint a helyi szereplők között. Ennek jegyében a 2010 elején megszülető támogatási döntések kapcsán az FVM jelenleg is tárgyalásokat folytat a Pénzügyminisztériummal annak érdekében, hogy az utófinanszírozott projektek gazdái minél szélesebb körben élhessenek a 20%-os előleg-felvételi lehetőséggel. A konferencián, amelyet Sebestyén Márta csodálatos dallamai zártak, világossá vált: a falvak élni akarnak, és élni akarnak az eséllyel is, amiket az Európai Unió támogatásai és az olyan segítő szolgálatok, mint a falugondnoki hálózat jelentenek. Az ÚMVP Irányító Hatóság azt kívánja minden falu- és tanyagondnoknak, hogy ugyanilyen lelkesedéssel és egészségben újabb húsz év múltán egy még élhetőbb vidéket ünnepelhessenek!
Készült az Európai Unió, a Magyar Köztársaság Kormánya és az ÚMVP irányító hatóságának támogatásával.  

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.