Kezébe venné az állam a termékdíjat

A dokumentum alapján termékdíjat a gumiabroncs, a csomagolás, az egyéb kőolajtermékek, az akkumulátor, a reklámhordozó papír és az elektromos és elektronikai berendezés után kell fizetni. Kereskedelmi csomagolás esetén például műanyag használatakor (kivéve a műanyag bevásárló-reklám táskát) 350, műanyag bevásárló-reklám táska után 1.900, üveg után 30 forintot kell fizetni kilogrammonként a munkaanyag szerint. Társított csomagolás esetén rétegzett italcsomagolás után 450, egyéb csomagolás után 700, fém után 1.150, egyéb anyagok után 2.200 forint a termékdíj kilogrammonkénti tervezett összege. A kereskedelmi csomagolásnál levonható termékdíj mértéke ugyanakkor 2010-ben 70, 2011-ben 65, míg 2010-ben 62 százalék a munkaanyag alapján. A termékdíjat a termékdíj-köteles termék első belföldi forgalomba hozója vagy saját célú felhasználója, belföldi előállítású egyéb kőolajtermék és reklámhordozó papír esetében az első belföldi forgalomba hozó első vevője, bérgyártás esetén a termékdíj-köteles termék bérgyártatója fizeti meg a tervezet szerint. Amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik, a vámhatóság jár el a termékdíjjal kapcsolatos adatok ellenőrzése során. A vámhatóság tartja nyilván a termékdíj-kötelezettet, aki a termékdíjköteles termékkel végzett tevékenységét külön jogszabály szerint köteles a vámhatóságnál bejelenteni – derül ki a munkaanyagból. A termékdíj meg nem fizetése szankciót von maga után, a bírság legalább a hiány mértéke. A termékdíj adók módjára behajtható köztartozásnak minősül, a befizetett, behajtott termékdíj összeg költségvetési előirányzatban meghatározott bevételeken felüli részének 20 százalékát a vámhatóság működési költségeire használhatja fel. A kötelezett által megállapított termékdíjat – a termékdíj alapja és a termékdíj tétel szorzata – az adóhatóság által vezetett számlára kell befizetni a tervezet szerint, a termékdíj fizetési kötelezettségről pedig bevallást kell készíteni a hatóságnak. A kötelezettet a termékdíjjal kapcsolatos eljárások, cselekmények során kizárólag termékdíj ügyintéző szakképesítéssel is rendelkező megbízott képviselheti a munkaanyag szerint. Termékdíjkedvezmény illeti meg a kötelezettet – akinek így a termékdíj 75 százalékát kell csak megfizetnie -, olyan termékdíjköteles termék esetében, amely környezetbarát, s környezetkímélő megkülönböztető jelzés használatára jogosult. Visszaigényelhető a termékdíj több esetben is. Így például azon termékdíjköteles termék után, amellyel kapcsolatos tevékenységre vonatkozóan a Magyar Köztársaság által kötött hatályos nemzetközi szerződés közterhektől mentes beszerzést ír elő. Azon termék után is vissza lehet igényelni, melyet a NATO Biztonsági Beruházási Programja magvalósítása keretében használtak fel. Meghatározott mértékben igényelhető vissza a díj, ha a kötelezett saját maga a hulladékká vált terméket egy külön végrehajtási rendeletben meghatározott mennyiségben és módon begyűjti, hasznosítja. A jogszabálytervezetben szerepel az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség (OHÜ), amelyet elvileg egy 100 százalékos állami tulajdonban lévő, önálló gazdálkodású, nonprofit zrt.-nek terveznek. A munkaanyag szerint a termékdíj számlára befolyt összeg felhasználásával az OHÜ szervezi, koordinálja és támogatja a termékdíjas termékekből keletkező hulladékok visszagyűjtését és újrahasznosítását, abból “szolgáltatás megrendelést valósít meg”, támogatja a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ipar fejlesztését és a kormány környezet- és természetvédelmi céljainak a megvalósítását. Az OHÜ szervezeti és működési szabályzatát a szervezet szakmai felügyeletét ellátó környezetvédelmi államtitkár javaslatára a vidékfejlesztési miniszter hagyja jóvá – derül ki a dokumentumból.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.