Magatartási Kódex a bankoknál az ügyfelek érdekében

A kódex meghatározza a felelős hitelezés normáit a szerződéskötés előtt, a hitel futamideje alatt, az ügyfél fizetési nehézségei, továbbá végrehajtás esetén, valamint tartalmazza az egyoldalú szerződésmódosítás szabályait.

Átlátható feltételek

A dokumentum a felelős hitelezés általános normái közé sorolja egyebek mellett, hogy a finanszírozók a hitelbírálat során figyelembe vegyék az ügyfél teherbíró képességét, és jövedelemvizsgálat nélkül, csupán eszközfedezet alapján korlátozottan nyújtsanak hitelt; átlátható termékeket, kondíciókat és szerződési feltételeket alakítsanak ki; az ügyfeleknek teljes körű, korrekt tájékoztatást nyújtsanak, s kiemelt figyelmet fordítsanak azon kockázatok bemutatására, amelyek a hitel törlesztőrészletének növekedését eredményezhetik. A finanszírozóknak a szerződéskötés előtt lehetővé kell tenniük az ügyfelek számára saját, eltérő feltételű termékeik összehasonlítását, s felhívni ügyfeleik figyelmét a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének (PSZÁF) honlapján lévő összehasonlítási lehetőségekre is. Az akciós induló, és az akciós időszak után fizetendő törlesztőrészletet ugyanolyan betűmérettel és megjelenítésben kell feltüntetniük kereskedelmi kommunikációjukban.

Fel kell hívni a figyelmet

Megtakarítási termékkel kombinált hitelek értékesítésekor a szolgáltatóknak fel kell hívniuk az ügyfelek figyelmét a termék kockázataira, arra, hogy vártnál kisebb hozam esetén a befizetések nem, vagy nem teljes mértékben fogják fedezni a törlesztést. Ha pedig a hitelnyújtáshoz hitelfedezeti célú életbiztosítás megkötését írják elő, erre csak a pozitív hitelbírálatot követően kerülhet sor, hogy az ügyfélnek ne kelljen feleslegesen életbiztosítást kötnie. Ha a hitelezéssel kapcsolatos értékbecslés díját az ügyfél fizeti meg, az értékbecslés egy példányát vagy kivonatát megtarthatja a kódex szerint. A dokumentumot aláíró bankok a szerződés megkötésekor vállalják azt is, hogy az ügyfélnek lehetőséget biztosítanak a devizaalapú hitel devizában történő egyösszegű törlesztésére, hogy kisebb költséggel rendezhessék adósságukat. A hitelezőknek a devizaalapú hitelek folyósítása és törlesztése esetén alkalmazott árfolyamot és az MNB deviza középárfolyamtól való eltérését visszakereshetően is nyilvánosságra kell hozniuk.

Módosítási szabályok

A dokumentum megfogalmazza az egyoldalú szerződésmódosításra vonatkozó szabályokat is. A hitelnyújtók a kamatot csak a kódexben szereplő feltételek változása esetén módosíthatják egyoldalúan, a díjak, jutalékok a jövőben legfeljebb az infláció mértékében növekedhetnek. Az ügyfelek költségeiben a kedvező változásokat is érvényesíteni kell. Azon hitelszerződéseket pedig, amelyek automatikusan nem megújíthatók, és futamidejük nem haladja meg az egy évet, nem lehet az ügyfél számára hátrányosan módosítani. A kamatot akkor lehet módosítani, ha megváltozik a jogi, szabályozói környezet (például az adó, a tartalékolási szabályok vagy a kötelező betétbiztosítás díja); ha módosulnak a pénzpiaci feltételek (például Magyarország hitelbesorolása, az országkockázati felár, a jegybanki alapkamat, a hitelező lekötött ügyfélbetéteinek kamata), vagy ha változik az ügyfél kockázati megítélése. A kódexhez csatlakozók azon ügyfeleknél, akik a hitel futamideje alatt nem estek késedelembe, a kockázati megítélés változása alapján nem emelhetnek kamatot.

Igyekeznek elkerülni a végrehajtást
   
A kódexhez csatlakozók vállalják, hogy igyekeznek elkerülni a végrehajtást, ha mégis sor kerül rá, a fedezetül szolgáló ingatlant nyilvánosan értékesítik, opciós vételi jog érvényesítése előtt pedig 90 napot biztosítanak az adósnak arra, hogy maga értékesíthesse ingatlanát. A kódexhez minden lakossági hitelezéssel foglalkozó pénzügyi szervezet csatlakozhat, így a kereskedelmi bankokon kívül a jelzálog-hitelintézetek, a lakás-takarékpénztárak, a takarék- és hitelszövetkezetek, a pénzügyi vállalkozások és fióktelepek is. A csatlakozóknak üzletszabályzatukban fel kell tüntetniük, hogy a kódexben foglaltakat elfogadják és alkalmazzák. A kódex előírásai a csatlakozó pénzügyi intézmények által irányított, lakossági hitelezéssel foglalkozó hazai leányvállalatokra is érvényesek, és ügynökeik, megbízottaik számára is elő kell írniuk a kódexben foglaltak betartását. A kódexhez önkéntesen csatlakozhatnak a finanszírozók, ám azt követően az abban foglaltak betartása számon kérhető és szankcionálható (a PSZÁF akár 2 milliárd forintos bírságot is kiszabhat).

Közzéteszik a listát

A felügyelet honlapján közzéteszi a dokumentumot aláírók listáját, és a kódex hatályba lépését követően azon hitelezőkét is, akik nem csatlakoztak. A felügyelet publikálni fogja a kódex betartásával kapcsolatos megállapításait is, ami vélhetően befolyásolni fogja az ügyfeleket a pénzügyi szolgáltató kiválasztásakor. A kódexet 13 hitelintézet írta alá, amelyek a lakossági hitelállomány több mint 90 százalékával rendelkeznek: a Budapest Bank, a CIB Bank, a Citibank, az Erste Bank, az FHB Jelzálogbank, a K&H Bank, a Magyar Fejlesztési Bank, az MKB Bank, a Magyar Takarékszövetkezeti Bank, az OTP Bank, a Raiffeisen Bank, a Unicredit Bank és a Volksbank. A következő hetekben várhatóan további pénzügyi szolgáltatók csatlakoznak. A kódex aláírói azt is vállalták, hogy a kódex hatályba lépéséig, de legkésőbb 2009. december 1-jéig tartják magukat a miniszterelnökkel július közepén tartott megbeszélésen vállalt moratóriumhoz, vagyis addig nem kezdeményeznek az ügyfelek számára kedvezőtlen egyoldalú szerződésmódosítást, továbbá addig nem kezdeményeznek árverezéseket sem a bedőlt hitelek esetében.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.