Megszűnik az alkalmi munkavállalói könyv

Az Országgyűlés tavaly decemberben 175 igen, 163 nem, 4 tartózkodás mellett fogadta el az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló, 2009. évi CLII. törvényt, amelynek célja, hogy az új rendszer tehermentesítse a munkaügyi központokat és a munkavállalókat is, mivel nem kell kiváltani a munkavállalói könyvet. Az alkalmi munkavállalói könyveket ugyanakkor meg kell őrizni, mert azok később is igazolják a ledolgozott időket – hívja fel a figyelmet a honlapján olvasható részletes tájékoztatóban az Állami Foglalkoztatási Szolgálat. A törvény szerint egyszerűsített foglalkoztatásnak minősül a háztartási munka, a mezőgazdasági és idegenforgalmi idénymunka, valamint a kiemelten közhasznú szervezetnél végzett munka és az alkalmi munka. Az egyszerűsített munkaszerződést a törvény mellékletében szereplő nyomtatvány kitöltésével akkor kell írásban megkötni, ha a foglalkoztatás egybefüggő időtartama az 5 napot eléri. Öt napot nem meghaladó foglalkoztatás esetén elegendő a szóbeli megállapodás és az elektronikus bejelentés, illetve a jelenléti ív vezetése. A bejelentési kötelezettséget az illetékes elsőfokú állami adóhatóság felé, interneten vagy bizonyos esetekben telefonon is lehet teljesíteni.

Mit kell bejelenteni?

A bejelentésnek tartalmaznia kell a munkáltató nevét, adóazonosító számát, illetve adóazonosító jelét, a munkavállaló természetes azonosító adatait – neve, születési ideje, helye, anyja neve-, adóazonosító jelét, TAJ-számát, az egyszerűsített foglalkoztatás céljából kötött munkaviszony fajtáját, ezenkívül kezdetének és megszűnésének időpontját, a munkaviszony esetleges szünetelésének időtartamát, a heti munkaidőt, és a munkavégzés helyét. Telefonon a háztartási, illetve a növénytermesztési idénymunkát lehet bejelenteni, a Kormányzati Ügyféltájékoztató Központhoz. 2010. július 1-jétől a bejelentés SMS-ben is teljesíthető.

A kedvezményes közteher

Ha a munkaszerződést nem kell írásba foglalni, a munkáltató a törvény mellékletében szereplő jelenléti ívet köteles vezetni, amelyet a munkavállaló a munkavégzés megkezdésekor és befejezésekor aláír, annak egy példányát a munkavégzés befejezésekor a munkavállalónak át kell adni, a második példányt a tárgyévet követő ötödik év végéig meg kell őrizni. A magánszemély háztartásában végzett munka esetén jelenléti ívet nem kell kitölteni. További változás, hogy 2010. április 1-jétől az alkalmi munkavállaláshoz automatikusan az általános köztehernél alacsonyabb kedvezményes közterhet kapcsolnak. A kedvezményes közteher egységesen 30 százalék, amelyet a nettó – tehát a munkavállalónak ténylegesen kifizetett – munkabért alapnak tekintve határoznak meg. A közteher egy összegben kiváltja a külön jogcímeken történő adó- és járulékfizetést, az adóhatóság a befizetett összeget törvényben meghatározott arányban osztja fel a költségvetés, illetve az Egészségbiztosítási, Nyugdíjbiztosítási és Munkaerőpiaci Alapok között.

Hiányos biztosítás

A 30 százalékos közteherfizetés mellett foglalkoztatott munkavállaló nem minősül társadalombiztosítási szempontból biztosítottnak, ugyanakkor bizonyos ellátásokra – így nyugellátásra, baleseti egészségügyi szolgáltatásra, valamint álláskeresési ellátásra – jogosult. A növénytermesztési idénymunkára további kedvezményt jelentő speciális szabályok vonatkoznak.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.