Támogatás a szőlőkben és gyümölcsösökben felhasznált gázolajhoz

A mezőgazdasági ágazatban jövedékiadó-visszatérítés szempontjából figyelembe vehető gázolaj mennyiség felső határa valamennyi művelési ágban azonos. Így a szőlő- és gyümölcs művelési ágban a felhasznált gázolaj utáni jövedékiadó-visszatérítés mértéke évente 200 liter/hektárról 97 liter/hektárra csökkent. Az érintett termelői kör kompenzálására született meg a szőlő- és gyümölcsös ültetvényekben felhasznált gázolajhoz nyújtott csekély összegű támogatásáról szóló rendelet, amelynek értelmében a támogatás mértéke a szőlő- és gyümölcsös ültetvényterületen ténylegesen felhasznált, a 97 liter/hektár mennyiségen felüli, számlával igazolt gázolaj mennyisége, de legfeljebb 100 liter/hektár/év mennyisége után literenként 70 forint. A támogatást az a mezőgazdasági termelő igényelheti, aki többek között legalább 0,5 hektár területű ültetvényen szőlő- vagy gyümölcstermesztést folytat; a gázolaj vásárlásáról vagy a gépi bérmunka-szolgáltatás igénybevételéről saját névre szóló számlával rendelkezik; továbbá nyilatkozik a már megkapott valamennyi, a mezőgazdasági “de minimis” rendelet hatálya alá tartozó csekély összegű támogatás összegéről; emellett nyilatkozik arról is, hogy a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában nem rendelkezik lejárt esedékességű adótartozással vagy adók módjára behajtható köztartozással. A támogatást évente egyszer, a tárgyévet követő évben, legkésőbb a tárgyévet követő év május 31-ig kérelmezhető. A kérelmet postai úton vagy személyesen lehet benyújtani a mezőgazdasági termelő lakóhelye vagy székhelye szerint illetékes megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatóságához.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.