Válságban is segített az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány

Ulrich Anikó emlékeztetett arra, hogy bár az év első negyedében – a válság hatására szigorodó pénzintézeti finanszírozás miatt – átmenetileg visszaesett a KKV szektor hitel és intézményi kezesség iránti érdeklődése, ezt követően viszont a gazdaságba vetett bizalom javulásával egyenletesen növekedett. A garanciaszervezet küldetése a tőkeszegény vidéki mikro- és kisvállalkozások segítése, amely alapvetően meghatározza az Alapítvány portfólióját: jellemzően kis összegű, rövid futamidejű folyószámla és forgóeszköz hitelekhez kérik készfizető kezességi szolgáltatásukat. Más pénzügyi intézmények a nagyobb ügyfeleket megfelelően kiszolgálják, számukra a „kicsik” megsegítése a fő cél.

A válság hatása

A válság hatása lényegében abban mutatkozott meg az Alapítványnál, hogy a korábbinál több vállalkozó kért hiteleihez készfizető kezességet, és a hitelek összege kisebb lett. Számokban kifejezve ez azt jelenti, hogy 2009-ben 57,1 milliárd forint hitelhez nyújtott az alapítvány készfizető kezességet, amely összeg 6 százalékkal kevesebb az előző évinél, ugyanakkor a 2651 kedvezően elbírált kezességi kérelem kb. 5 százalékkal több, mint a 2008. évi. Az Alapítvány – tevékenységi körének megfelelően – elsősorban az agrárvállalkozásoknak nyújt pénzügyi szolgáltatást, bár jelentős a vidékfejlesztéshez kapcsolódó kezesség is. A kezességek száma tekintetében az agrárágazat (értve ez alatt mezőgazdasági és halászati termékek előállítása, elsődleges feldolgozása és kereskedelme) aránya 80 százalék – elsősorban a Gazdakártya terméknek köszönhetően -, a kezességgel biztosított összegből azonban 60 százalékkal részesedik, amíg a vidékfejlesztés 40 százalék. Ezek alapján mondható, hogy a szervezet tevékenysége lefedi a magyar vidéket.

A garanciák megoszlása

A korábbi éveknek megfelelően, most is a növénytermesztő vállalkozók kértek és kapták a legtöbb – 54 százalékos – arányban a kezességet, összesen 14,8 milliárd forint garantált összeghez. Az állattenyésztők – jellemzően az ágazat helyzetére – kevesebb (346 db) esetben kértek garanciát, ami mögött 7,4 milliárd forint hitel áll. A mezőgazdasági célú kezességek nagy része a Gazda-hitel konstrukcióhoz kapcsolódik, egyre népszerűbb ez a – Takarékbankkal közös – termék. Az elmúlt évben 1267 Gazdahitel szerződéshez vállalt kezességet az Alapítvány, ami azt jelenti, hogy a kezességi levelek közel 48 százalékát ennek a konstrukciónak a keretein belül bocsátotta ki az Alapítvány.

Forgótőke-hiányosak a vállalkozások

Futamidő szerint vizsgálva a kezességvállalással érintett hiteleket, kitűnik, hogy 2009-ben is az éven belüli lejáratú hitelek játsszák a főszerepet, amely a vállalkozások forgótőke-hiányos állapotát jelzi. Az éven belüli hitel a kezességgel biztosított hitelösszegek 44,8 százalékát teszik ki 25,6 milliárd forint értékben, amely a benyújtott kezességi darabszámok 30 százaléka. Az 1-2 év közötti lejáratú hitelek száma és aránya is jelentősen megnövekedett, a kérelmek száma 1312 db, a kezességgel biztosított hitelek összege 10,8 milliárd forint, azaz a kihelyezésen belül a maximum 2 éves ügyletek adják az állomány 67,6 százalékát. Az alapítványi portfólióban a 15 év feletti futamidő nem gyakori, mindösszesen 8 esetben kértek vállalkozások ilyen hosszú futamidejű hitelt 2009-ben.  

Kis hitelek

A kezesség 68 százaléka 10 millió forint, illetve az alatti hitelekhez kötődik, s csupán 4 százalékot tesz ki a 100 millió forint, vagy annál nagyobb hitelek aránya. A hitelek összegét tekintve viszont ez utóbbi kategória 37 százalékot tesz ki. Ez az arány lehetőséget teremt arra, hogy kisvállalkozások igényeit maradéktalanul kielégítse az alapítvány, ugyanakkor a sikeres kezességnyújtás hosszú távon biztonságosan fenntartható legyen. A hitelek finanszírozási típus szerinti megoszlásából a termelési feladatokhoz igényelt folyószámla-, illetve forgóeszköz típusú hitelek dominálnak, mely ügyletek 2.190 db-bal (83 százalék), 39,8 milliárd forint hitellel emelkednek ki a kezesség állományból. A fennmaradó hitelek közül említésre méltó az épület-építmény, ingatlan és egyéb (nem gépjellegű) beruházási hitelek aránya.

A beváltások a válságról tanúskodnak

A kezességbeváltások adatai már egyértelműen mutatják a válságot, mert míg 2008-ban 1,1 milliárd forintot fizetett ki az Alapítvány 80 ügyben, addig tavaly ezek a számok jelentősen emelkedtek. 2009-ben már 106 esetben váltottak be garanciát, és 1,7 milliárd forintot fizettek ki a hitelintézeteknek. Ezzel együtt az alapítvány pozitív eredménnyel zárja az évet. 2010. évben az Alapítvány arra számít, hogy mind a vállalkozások, mind a pénzügyi intézmények számára az intézményi kezességvállalás súlya jelentős marad. Valamennyi ágazatban, így a mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban is felértékelődik az innovatív vállalkozások szerepe. Az EU törekvéseivel és a hazai uniós programokkal összhangban, ezért az Alapítvány kiemelt figyelmet fordít az innovatív kkv-k forráshoz juttatásának segítésére, a magyar agrárium kutatás-fejlesztési eredményei piacképessé tételének előmozdítására.

Az AVGHA új arculata

Az Agrár- Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány 1991-es megalakulása óta a piacon betöltött szerepét tekintve megerősödött, napjainkra szinte valamennyi jelentős, különösen a vidéki és agrárfinanszírozásban szerepet vállaló pénzügyi intézmény partnereként működik. Egyre több vállalkozással kerül kapcsolatba, az AVHGA márkanév mind szélesebb körben ismert. Az Alapítványnál fontosnak érezték, hogy az erősödő márkát új arculattal is támogassák, lendületet adjanak neki; könnyen felismerhető, korszerű, modern arculattal legyenek jelen a hitelezési piacon. Így 2010. január közepétől az Alapítvány nyomtatványain, elektronikus felületein új arculattal és logóval lehet találkozni.

Fontosak voltak a régi logóban szereplő motívumok – a fa és az alapítókat jelképező öt kör – így ezt a két motívumot továbbvitték az új arculatunkba is. A fa formája megújul, modern, letisztult fa motívum került a logóba, amelyet jól megjegyezhető, különleges formájú ötszög vesz körül. A képi elemeket tekintve a vidéki élet helyszínei, élővilága jelenik meg a kiadványokon. Ahhoz, hogy az agrárium mellett kifejezzék az Alapítvány erős vidéki kötődését is, a logót egy szlogennel egészítették ki, „A vidékért kezeskedünk” szókapcsolatot fűzték a névhez. Ez a szlogen kifejezi az alapítvány alapvető tevékenységét, – a kezességnyújtást,- valamint az alapítványi küldetést is sugallja: hiszünk a vidékben, akár kockáztatunk is érte.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.