Változás a vis maior bejelentésével kapcsolatban

Az MVH közleménye szerint a vis maior kérelem benyújtására a továbbiakban is akkor van lehetőség, ha a kérelemben megjelölt állatokkal, illetve állománnyal előre nem látható, váratlan esemény történik, amelynek elhárítása a termelő minden igyekezete ellenére sikertelen maradt. A korábbi gyakorlatnak megfelelően a vis maior eseményeket a termeléshez kötött támogatási formák esetében lehet bejelenteni a területileg illetékes MVH kirendeltségnél. A vis maior formanyomtatvány szerves részét képezi az eseményt alátámasztó egyéb dokumentum, például állatorvosi igazolás, jegyzőkönyv, halotti anyakönyvi kivonat másolata stb. is, mely alapján a kérelmet elbírálják. A vis maior esemény bejelentésére a termelőknek 10 munkanapjuk van. Abban az esetben, ha a vis maior esemény 2010. augusztus 1-jén vagy ezt követően után történt, a bejelentő lapot legkésőbb a 10. munkanap végéig postázni kell az MVH felé. A határidő elmulasztása esetén a vis maior kérelmet érdemben nem lehet elbírálni. Amennyiben az ügyfél elhunyt, annak örököse a halotti anyakönyvi kivonat kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül jelentheti be ezt az MVH illetékes kirendeltségén. Ha a vis maior esemény bejelentésében valami az ügyfelet akadályozza – például hosszas kórházi tartózkodás – annak megszűntét követő 10 munkanapon, de legkésőbb 6 hónapon belül van lehetősége a vis maior bejelentésre.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.