Változnak az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai augusztusban

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) honlapján közzétett tájékoztató ismerteti: a módosított szabályok szerint az alkalmi munkára irányuló egyszerűsített foglalkoztatás esetén az egyszerűsített munkaviszonyban egy naptári napon legfeljebb foglalkoztatott munkavállalók létszáma – a munkáltatónak a tárgyév első, illetve hetedik hónapját megelőző hat havi, ha a munkáltató ennél rövidebb ideje működik, működésének egész hónapjaira eső átlagos statisztikai létszámát alapul véve – nem haladhatja meg a Munka törvénykönyvének (Mt.) hatálya alá tartozó főállású személyt nem foglalkoztató munkáltató esetén az egy főt; egy-öt munkavállaló foglalkoztatása esetén a két főt; hat-húsz munkavállaló foglalkoztatása esetén a négy főt; húsznál több munkavállaló foglalkoztatása esetén a munkavállalói létszám húsz százalékát. A munkáltatók a NAV szerint könnyebben tudják az alkalmi foglalkoztatás szabályait alkalmazni azáltal, hogy a foglalkoztatható alkalmi munkások száma, mint viszonyítási alap egyszerűsödik, nem kell minden hónapban újra megállapítani. Egyszerűsödött a mezőgazdasági idénymunka fogalmának meghatározása, eltörölték a saját gazdaság területén történő munkavégzés feltételét. A mezőgazdasági idénymunka a növénytermesztési, erdőgazdálkodási, állattenyésztési, halászati, vadászati ágazatba tartozó munkavégzés, továbbá a termelő, termelői csoport, termelői szervezet, illetve ezek társulása által a megtermelt mezőgazdasági termékek anyagmozgatása, csomagolása – a továbbfeldolgozás kivételével -, feltéve, hogy azonos felek között a határozott időre szóló munkaviszony időtartama nem haladja meg egy naptári éven belül a százhúsz napot. Mezőgazdasági idénymunka esetén az év adott időszakához vagy időpontjához kötődőnek kell tekinteni az olyan munkavégzést is, amely az előállított növény vagy állat biológiai sajátossága miatt végezhető el kizárólag abban az időszakban vagy időpontban. A jogszabályalkotó a munkaszerződés írásba foglalása esetében a felek megnevezésének, valamint a munkaszerződés tartalmi elemeiről történő megállapodásának írásba foglalását teszi csak kötelezővé a munkavégzés megkezdéséig, csökkentve az adminisztrációt azzal, hogy a személyes adatok rovatai a nap végéig is kitölthetők. Egyszerűsített foglalkoztatás esetén nem kell alkalmazni az Mt. szabadság kiadására vonatkozó 134. paragrafusát. Alkalmi munka esetén a munkaidő-beosztás az Mt. 119. paragrafusától eltérően az egybefüggő munkavégzés első napján is közölhető. A munkáltató munkaidőkeret hiányában is elrendelhet az Mt. 120. paragrafusa szerinti egyenlőtlen munkaidő-beosztást. Nem kell továbbá alkalmazni az Mt. betegszabadságra, egyéb munkaidő-kedvezményekre vonatkozó, valamint az Mt.-ben a munkaviszony megszűnése esetén a munkaviszonyra vonatkozó szabályban és egyéb jogszabályokban előírt igazolások kiadására vonatkozó előírásokat. Amennyiben a felek írásban kötöttek munkaszerződést, nem kell alkalmazni az Mt. 140/A. paragrafusában foglalt munkaidő-nyilvántartásra, valamint az Mt. 160. paragrafusában foglalt munkabérről szóló írásbeli elszámolásról szóló rendelkezéseket. A változás folytán a szabadság kiadására vonatkozó rendelkezések alkalmazása nem tiltott, ha például a munkaviszony 120 napra jön létre, ezen időszak alatt indokolt lehet a szabadság kiadása. Emellett a rövid időtartamú munka esetén az írásba foglalt munkaszerződéssel kiváltható teszi a jogalkotó a munkaidő-nyilvántartás és bérelszámolás kiadásának kötelezettségét.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.